برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  47 , شماره  4 ; از صفحه 633 تا صفحه 644 .
 
عنوان مقاله: 

واکنش عملکرد تک بوته سوخ، محتواي سبزينه و غلظت رنگيزه هاي نورساختي رقم هاي پياز خوراکي (.Allium cepa L) به پيش تيمار و اندازه بذر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي واکنش عملکرد تک بوته، محتواي سبزينه (کلروفيل) و غلظت رنگيزه هاي نورساختي (فتوسنتزي) برگ رقم هاي پياز خوراکي به پيش تيمار و اندازه بذر، اين پژوهش در دو سال زراعي (1391 و 1392) به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي اجرا شد. عامل هاي آزمايش شامل پيش تيمار (پرايمينگ) در چهار سطح پيش تيمار آبي (هيدرو پرايمينگ با آب مقطر، پيش تيمار اسمزي (اسموپرايمينگ) با نيترات پتاسيم، پيش تيمار با ماده فولامين 2 درصد و شاهد، اندازه بذر در سه سطح (ريز، متوسط و درشت) و رقم در دو سطح (قرمزآذرشهر و زرقان) بود. ويژگي هاي عملکرد تک بوته، ميزان سبزينه در مرحله سوخ دهي و رسيدگي فيزيولوژيکي، سبزينه کل، سبزينه a، سبزينه b، کاروتنوئيد و نسبت سبزينه a/b بررسي شد. نتايج نشان داد که تاثير پيش تيمار و اندازه بذر از نظر همه ويژگي هاي مورد بررسي از لحاظ آماري تفاوت معني دار نشان داد. نتايج نشان داد که پيش تيمار بذر موجب بهبود ويژگي هاي عملکرد تک بوته، محتواي سبزينه و غلظت رنگيزه هاي نورساختي برگ شد به طوري که بيشترين عملکرد تک بوته، سبزينه هاي a، b و نسبت سبزينه a/b به ترتيب 195.85 گرم، 33.48، 7.79 ميلي گرم در گرم وزن تازه و 4.3 به پيش تيمار با ماده فولامين تعلق داشت و کمترين آن ها از تيمار شاهد به دست آمد. همچنين مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين عملکرد تک بوته، سبزينه هاي a، b و نسبت سبزينه a/bبه ترتيب 180.66 گرم، 21.60، 7.20 ميلي گرم در گرم وزن تازه و 3.9 از بذرهاي درشت و کمترين آن ها از بذر ريز به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ایزدخواه شیشوان، م.، و تاج بخش شیشوان، م.، و پاسبان اسلام، ب.، و جلیلیان، ج. (1395). واکنش عملکرد تک بوته سوخ, محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه های نورساختی رقم های پیاز خوراکی (.Allium cepa L) به پیش تیمار و اندازه بذر. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 47(4), 633-644. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305883Vancouver : کپی

ایزدخواه شیشوان موسی، تاج بخش شیشوان مهدی، پاسبان اسلام بهمن، جلیلیان جلال. واکنش عملکرد تک بوته سوخ, محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه های نورساختی رقم های پیاز خوراکی (.Allium cepa L) به پیش تیمار و اندازه بذر. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1395 [cited 2021April21];47(4):633-644. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305883IEEE : کپی

ایزدخواه شیشوان، م.، تاج بخش شیشوان، م.، پاسبان اسلام، ب.، جلیلیان، ج.، 1395. واکنش عملکرد تک بوته سوخ, محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه های نورساختی رقم های پیاز خوراکی (.Allium cepa L) به پیش تیمار و اندازه بذر. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 47(4), pp.633-644. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305883. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی