نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  41 , شماره  1 ; از صفحه 10 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر بهبود کيفيت خواب دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کيفيت خواب نقش اساسي و تعيين کننده در سلامت جسماني و روا نشناختي انسان دارد. شيوع اختلال هاي خواب گسترده بوده و آثار آن بر ابعاد فردي و اجتماعي زندگي افراد بسيار مخرب است. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر بهبود کيفيت خواب انجام شد.مواد و روش ها: روش پژوهش نيمه آزمايشي و طرح آن از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري تمام دانشجويان مرکز علمي کاربردي خراسان رضوي در سال 1393 بودند. نمونه شامل 30 نفر از افراد داوطلب بودند که به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل، هر گروه 15 نفر، جايگزين شدند. براي سنجش کيفيت خواب از پرسشنامه کيفيت خواب پيترزبورگ و براي انجام جلسه هاي هيپنوتيزم درماني از روش ويلکينسون (1981) استفاده شد. در مرحله پيش آزمون، هر دو گروه به پرسشنامه کيفيت خواب پاسخ دادند. سپس، گروه آزمايش در 6 جلسه هيپنوتيزم درماني شرکت کرد و گروه گواه هيچ مداخل هاي دريافت نکرد. در انتهاي جلسه هاي درماني، از هر گروه پس آزمون به عمل آمد. داده هاي پژوهش با استفاده از روش تحليل کواريانس تجزيه وتحليل شدند.يافته ها: نتايج نشان داد هيپنوتيزم درماني بر بهبود کيفيت کلي خواب و ابعاد کيفيت ذهني خواب، تاخير در به خواب رفتن، اختلال هاي خواب و اختلال هاي عملکرد روزانه موثر است.نتيجه گيري: هيپنوتيزم درماني از طريق مکانيسم هايي نظير کاهش برانگيختگي فيزيولوژيکي، تحريک آرميدگي، رهاسازي تنش و تغيير هاي شناختيکيفيت خواب افراد را بهبود مي بخشد. بکارگيري اين روش درماني در درمان مشکلات خواب و انجام پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه با توجه به خلاء مطالعه اي، پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدزاده ابراهیمی، ع.، و رحیمی پردنجانی، ط.، و تقوایی نیا، ع. (1396). اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان. پژوهش در پزشکی, 41(1), 10-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305784Vancouver : کپی

محمدزاده ابراهیمی علی، رحیمی پردنجانی طیبه، تقوایی نیا علی. اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان. پژوهش در پزشکی. 1396 [cited 2022May22];41(1):10-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305784IEEE : کپی

محمدزاده ابراهیمی، ع.، رحیمی پردنجانی، ط.، تقوایی نیا، ع.، 1396. اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان. پژوهش در پزشکی, [online] 41(1), pp.10-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305784. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی