برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 60 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي اميد درماني گروهي بر افزايش تاب آوري و اميد به زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي اميد درماني گروهي بر تاب آوري و اميد به زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع نيمه تجربي و جامعه آماري شامل کليه بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلينيک پستان درمانگاه شهيد مطهري شهر شيراز در نيمه دوم سال 1394 بود و نمونه آماري پژوهش را دو گروه 15 نفري در غالب گروه کنترل و آزمايش تشکيل مي دادند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه تاب آوري کانر و دويدسون (2003)، پرسشنامه اميد اسنايدر (1991) و بسته آموزشي اميد درماني اسنايدر بود. به منظور اجراي پژوهش ابتدا پرسشنامه تاب آوري و اميد به زندگي بر روي بيمارن مبتلا به سرطان پستان در گروه کنترل و آزمايش اجرا و سپس به گروه آزمايش برنامه اميد درماني 8 جلسه اي، هر جلسه 90 دقيقه داده شد و گروه کنترل هيچ آموزشي دريافت نکردند. پس از آموزش نيز دوباره پرسشنامه تاب آوري و اميد به زندگي بر روي دو گروه اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 21 استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که اميد درماني گروهي قادر به تاثيرگذاري معناداري بر تاب آوري و اميد به زندگي بيماران است.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر اين موضوع بود که به منظور بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان، ارائه خدمات آموزشي و برنامه هاي ارتقاء دهنده اميد مي تواند اثرات مفيدي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 331
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی