برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي ناپايداري زيست محيطي با تاکيد بر آلودگي آب، آلودگي خاک و آلودگي صدا با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در کلان شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شهرها به عنوان عامل اصلي ايجادکننده ناپايداري در جهان به شمار مي روند، در واقع با توجه به پيچيدگي ذاتي شهرها از لحاظ زيست محيطي، شناخت عوامل اصلي در جهت دست يابي به پايداري شهري ضروري به نظر مي رسد. هدف تحقيق حاضر، ارزيابي شاخص هاي ناپايداري زيست محيطي کلان شهر اهواز با تاکيد بر شاخص هاي آلودگي آب، آلودگي خاک و آلودگي صدا است.
روش بررسي: تحقيق حاضر، از نوع کاربردي و روش آن توصيفي- تحليلي مي باشد. در اين راستا، پس از تبيين مفهوم پايداري شهري و ناپايداري شهري و شناخت معيارهاي موردنظر، با توجه به اهداف مطالعه، فرآيند تبديل معيارها به شاخص هاي کمي انجام شد و شاخص و زيرشاخص ها در چارچوب مدل وزني
AHP، اولويت بندي گرديدند. براي تحليل مکاني- فضايي داده ها، از نرم افزار GIS استفاده شد و مهم ترين شاخص هاي تبييني براي ارزيابي شاخص هاي ناپايداري زيست محيطي شهر اهواز، با تاکيد بر شاخص آلودگي آب، آلودگي خاک و آلودگي صدا مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد که از لحاظ شاخص آلودگي آب، منطقه پنج با ضريب اثر
0.327 بالاترين ارزش وزني را در ميان مناطق شهري دارد و منطقه شش با وزن 0.033 کمتر از مناطق ديگر باعث آلودگي آب رودخانه کارون مي شود. از لحاظ شاخص آلودگي خاک منطقه چهار با ضريب اثر 0.331 با بيشترين ميزان آلودگي خاک روبرو است و منطقه هشت، با ضريب اثر 0.024 از آلودگي کمتري برخوردار مي باشد. از لحاظ شاخص آلودگي صدا هم منطقه يک با ضريب اثر 0.336 بالاترين ارزش وزني را در بين ساير مناطق دارد، از طرف ديگر منطقه هشت، با ضريب اثر 0.02 از آلودگي کمتري برخوردار است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان دادکه شهر اهواز بر اساس معيارهاي مورد بررسي، در شرايط زيست محيطي ناپايداري قرار دارد و ساختار زيست محيطي کنوني شهر اهواز با معيارهاي پايداري فاصله قابل توجهي دارد. در اين راستا آگاهي از وضعيت پايداري زيست محيطي نواحي مختلف شهري و شناخت وضع موجود مي تواند نقش مهمي در ارتقاي مديريت و برنامه ريزي و تخصيص بهينه منابع جهت بهبود رفاه ساکنين داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

فیروزی، م.، و محمدی ده چشمه، م.، و سعیدی، ج. (1396). ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی با تاکید بر آلودگی آب, آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر اهواز. علوم و تکنولوژی محیط زیست, 19(3 (مسلسل 74)), 67-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305672Vancouver : کپی

فیروزی محمدعلی، محمدی ده چشمه مصطفی، سعیدی جعفر. ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی با تاکید بر آلودگی آب, آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر اهواز. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1396 [cited 2021April18];19(3 (مسلسل 74)):67-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305672IEEE : کپی

فیروزی، م.، محمدی ده چشمه، م.، سعیدی، ج.، 1396. ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی با تاکید بر آلودگی آب, آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر اهواز. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 19(3 (مسلسل 74)), pp.67-81. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305672>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 435 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی