نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و اولويت بندي پايداري اجتماعي در نواحي شهري با استفاده از تکنيک تصميم گيري چندمعياره تاپسيس فازي سلسله مراتبي (مطالعه موردي: شهر بندر ترکمن)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 
چکیده: 
اهداف: تحقيق حاضر بر آن است تا با مرور اجمالي بر ادبيات ارزيابي و سنجش پايداري اجتماعي و شناسايي مولفه هاي اصلي آن، علاوه بر معرفي چارچوب مناسبي براي انتخاب شاخص ها، با رويکردي نظام مند و يکپارچه به ارزيابي و اولويت بندي ميزان پايداري اجتماعي در نواحي پنج گانه شهر بندر ترکمن بپردازد. روش: جمع آوري داده ها ازطريق پرسشنامه در حجم نمونه 380 نفر صورت گرفت و تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از روش هاي تحليل چندمعياره و درقالب مدل تاپسيس فازي سلسله مراتبي انجام شده است.يافته ها/ نتايج: ناحيه يک با ضريب اولويت 0.40، از پايداري بهتري برخوردار است و نواحي پنج، دو، سه و چهار به ترتيب با امتيازهاي 0.24، 0.17، 0.11 و 0.09، ازنظر پايداري اجتماعي در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که ابعاد کيفيت اشتغال و درآمد، آموزش، فرهنگي، پويايي جمعيت و کيفيت دسترسي به اطلاعات و ارتباطات، به ترتيب با ضرايب تعيين 0.653، 0.471، 0.289، 0.293 و 0.283 بيشترين تاثير را در پايداري اجتماعي نواحي شهري دارند. نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد ازلحاظ پايداري اجتماعي، بين نواحي مختلف شهري بندر ترکمن با ضريب 2.61 و سطح معني داري 0.000 اختلاف معني داري وجود دارد.نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از گام هاي مختلف مدل تاپسيس فازي نشان داد وضعيت پايداري اجتماعي در نواحي شهري بندر ترکمن پايين تر از حد فاصل ايده ال، با ميانگين 0.20 مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروبیگی برچلویی، ر.، و خاکپور، ب.، و ایستگلدی، م.، و شمس الدینی، ر.، و آفتاب، ا. (1393). ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 12(23), 1-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305649Vancouver : کپی

خسروبیگی برچلویی رضا، خاکپور براتعلی، ایستگلدی مصطفی، شمس الدینی رضا، آفتاب احمد. ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن). جغرافیا و توسعه ناحیه ای. 1393 [cited 2022May18];12(23):1-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305649IEEE : کپی

خسروبیگی برچلویی، ر.، خاکپور، ب.، ایستگلدی، م.، شمس الدینی، ر.، آفتاب، ا.، 1393. ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, [online] 12(23), pp.1-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305649. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی