برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تعيين عوامل محيطي موثر بر پراکنش رويشگاه هاي مرتعي جنوب شرقي سبلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 
چکیده: 

روابط بين پوشش گياهي و عامل هاي محيطي به شناخت عوامل موثر بر رشد و استقرار گونه هاي گياهي و همچنين شناسايي رويشگاه ها کمک مي کند. هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط عوامل محيطي با پراکنش رويشگاه هاي مرتعي و تعيين مهمترين عوامل موثر در تفکيک اين رويشگاه ها در منطقه جنوب شرقي سبلان واقع در استان اردبيل مي باشد. نمونه برداري به روش تصادفي- سيستماتيک انجام شد. در اکوسيستم مرتعي مورد نظر، 45 رويشگاه در نقاط مختلف ارتفاعي و در دامنه هاي جنوب شرقي سبلان انتخاب و در داخل هر يک از اين رويشگاه هاي تعيين شده، 3 پلات بزرگ 10 مترمربعي با فاصله 40 متر از همديگر و در طول ترانسکت 120 متري مستقرگرديد. در داخل پلات ها فهرست گياهان موجود و درصد تاج پوشش آن ها تعيين گرديد. همچنين در داخل هر پلات از دو عمق 15-0 و 30-15سانتي متري، خاک برداشت شد و خصوصيات اقليمي نظير بارندگي و دما، خصوصيات توپوگرافي نظير ارتفاع، شيب و جهت جغرافيايي، عوامل خاکي نظير بافت خاک، هدايت الکتريکي، اسيديته، ماده آلي (کربن)، فسفر و پتاسيم اندازه گيري شدند. به منظور تعيين روابط بين عوامل محيطي با پراکنش پوشش گياهي، از تجزيه و تحليل آماري چند متغيره (رج بندي) استفاده شد. رج بندي جوامع گياهي با توجه به عوامل محيطي به روش آناليز تطبيقي متعارفي (DCA، RDA، CCA) صورت گرفت. نتايج نشان داد درمنطقه مورد مطالعه، عوامل فيزيوگرافي (ارتفاع و جهت جغرافيايي) تاثير معني داري بر پراکنش رويشگاه هاي مرتعي دارند. نتايج حاصل از CCA عوامل محيطي منطقه مرتعي حاکي از آن است که محور اول و دوم به ترتيب با مقادير ويژه 0.703 و 0.519 و واريانس 11.5 و 20.0، تغييرات رويشگاه ها و عوامل محيطي منطقه را توجيه مي کنند. از نتايج اين تحقيق مي توان در مديريت، احيا و اصلاح اکوسيستم هاي مرتعي جنوب شرقي سبلان و مناطق مشابه استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بهرامی، ب.، و قربانی، ا. (1395). بررسی و تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش رویشگاه های مرتعی جنوب شرقی سبلان. اکوسیستم های طبیعی ایران, 7(1), 33-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305624Vancouver : کپی

بهرامی بهنام، قربانی اردوان. بررسی و تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش رویشگاه های مرتعی جنوب شرقی سبلان. اکوسیستم های طبیعی ایران. 1395 [cited 2021April21];7(1):33-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305624IEEE : کپی

بهرامی، ب.، قربانی، ا.، 1395. بررسی و تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش رویشگاه های مرتعی جنوب شرقی سبلان. اکوسیستم های طبیعی ایران, [online] 7(1), pp.33-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305624. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی