برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  20 , شماره  68 ; از صفحه 75 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي انتظارات و ادراكات بيماران بستري در بخش هاي جراحي قلب و عروق بيمارستان هاي خصوصي شهر مشهد از كيفيت خدمات، با استفاده از مدل سرويوس در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در حوزه خدمات سلامت، اعتلاي كيفيت از اهميت فراواني برخوردار است و باعث افزايش رضايتمندي بيماران مي شود. بهبود كيفيت خدمات بيمارستاني، نخست مستلزم ارزيابي انتظارات و ادراكات بيماران از كيفيت خدمات است. هدف از اين مطالعه، تعيين انتظارات و ادراكات بيماران از كيفيت خدمات بخش هاي جراحي قلب بيمارستان هاي خصوصي مشهد بوده است.
روش كار: اين مطالعه مقطعي بر روي 136 بيمار بستري در بخش هاي جراحي قلب بيمارستان هاي خصوصي شهر مشهد انجام شده است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد شده «سرويوس
» (SERVUS) است. كيفيت خدمات در شش حيطه و در دو مقطع زماني متفاوت (زمان پذيرش و ترخيص) ارزيابي و براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي استفاده شده است.
يافته ها: كيفيت خدمات در هر دو بخش انتظارات و ادراكات و در همه شش حيطه در حد رضايت بخش بود. اين حيطه ها شامل: عوامل ملموس، قابليت اعتماد، پاسخگويي، تضمين، همدلي و قابليت استفاده بود. همچنين در هر شش حيطه و در كل شكاف منفي بين انتظارات و ادراكات وجود داشت، يعني كيفيت خدمات دريافت شده، پايين تر از انتظارات بود. شكاف بين انتظارات و ادراكات كل برابر
0.73- بوده و از لحاظ آماري معني دار بود. بين انتظارات كل با سن همبستگي معكوس معني دار وجود داشت. همچنين بين انتظارات كل با رضايت بيمار همبستگي مستقيم معني دار مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به شكاف منفي مشاهده شده در هر شش حيطه و ماهيت بيشتر اين حيطه ها كه به نوعي متاثر از نحوه تعامل بيمار و كاركنان هستند، اتخاذ تدابيري نظير آموزش روابط بين فردي به كاركنان، مي تواند در كاهش اين شكاف موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وفایی نجار، ع.، و هوشمند، ا.، و حسینی، ا.، و محمودیان، پ.، و شعبانی کیا، ح. (1396). ارزیابی انتظارات و ادراکات بیماران بستری در بخش های جراحی قلب و عروق بیمارستان های خصوصی شهر مشهد از کیفیت خدمات, با استفاده از مدل سرویوس در سال 1395. مدیریت سلامت, 20(68), 75-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305596Vancouver : کپی

وفایی نجار علی، هوشمند الهه، حسینی الهه، محمودیان پیام، شعبانی کیا حمیدرضا. ارزیابی انتظارات و ادراکات بیماران بستری در بخش های جراحی قلب و عروق بیمارستان های خصوصی شهر مشهد از کیفیت خدمات, با استفاده از مدل سرویوس در سال 1395. مدیریت سلامت. 1396 [cited 2021September19];20(68):75-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305596IEEE : کپی

وفایی نجار، ع.، هوشمند، ا.، حسینی، ا.، محمودیان، پ.، شعبانی کیا، ح.، 1396. ارزیابی انتظارات و ادراکات بیماران بستری در بخش های جراحی قلب و عروق بیمارستان های خصوصی شهر مشهد از کیفیت خدمات, با استفاده از مدل سرویوس در سال 1395. مدیریت سلامت, [online] 20(68), pp.75-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305596. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی