نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدي در بهورزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت يکي از معيارهاي عمده تعيين کننده سلامت مي باشد. امروزه اعتقاد بر اين است که افراد براي اين که بتوانند در تغيير رفتار و ارتقاي سلامت خود موفق باشند، بايد از خودکارآمدي لازم برخوردار باشند. هدف اين مطالعه تعيين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدي در بهورزان شهرستان اروميه مي باشد.روش بررسي: اين مطالعه با روش توصيفي– تحليلي، روي 301 بهورز خانه هاي بهداشت مراکز بهداشتي درماني روستايي شهرستان اروميه در سال 1393 صورت گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصيات جمعيت شناختي، رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت(Health Promoting Lifestyle Profile-II) و خودکارآمدي عمومي شرر (Sherer) بود. داده ها با آزمون هاي آماري کاي دو و آناليز واريانس يک طرفه تجزيه تحليل شدند.يافته ها: ميانگين نمره کلي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در بهورزان (24.4) 136.4 بود. بيشترين نمره در بعد مسئوليت پذيري سلامت (7.37) 35.37 و کمترين نمره در بعد فعاليت بدني (5.26) 13.25 بدست آمد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين خودکارآمدي و نمره کلي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و تمام زير دامنه هاي آن همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت (P<0.001). همچنين بين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت با سطح اقتصادي، تحصيلات و جنس ارتباط آماري معني داري وجود داشت (P<0.05).نتيجه گيري کلي: با توجه به اهميت رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت در بهورزان و تاثيري که خودکارآمدي بر اين رفتارها دارد به نظر مي رسد برنامه هاي آموزشي در راستاي افزايش خود کارآمدي مي تواند در تقويت رفتارهاي ارتقادهنده سلامت بهورزان موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالکریمی، م.، و زارعی پور، م.، و محمودی، ح.، و دشتی، س.، و فاریابی، ر.، و موحد، ا. (1396). رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدی در بهورزان. نشریه پرستاری ایران, 30(105), 68-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305459Vancouver : کپی

عبدالکریمی مهدی، زارعی پور مرادعلی، محمودی حسن، دشتی سعید، فاریابی رضا، موحد احسان. رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدی در بهورزان. نشریه پرستاری ایران. 1396 [cited 2022August13];30(105):68-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305459IEEE : کپی

عبدالکریمی، م.، زارعی پور، م.، محمودی، ح.، دشتی، س.، فاریابی، ر.، موحد، ا.، 1396. رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدی در بهورزان. نشریه پرستاری ایران, [online] 30(105), pp.68-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305459. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 408 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی