برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1384 , دوره  27 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

آناليز يك ژن يوكاريوتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه انگل شناسی و ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: ساختار يك ژن در برگيرنده اجزاي مختلفي در قسمت هاي بالادست، پايين دست و همچنين در طول ژن است كه شامل توالي هاي ايفاگر نقش پروموتور (راه انداز)، توالي هاي ويژه قبل از كد آغازگر، كد آغازگر، توالي هاي تنظيم بيان ژن، توالي هاي محفوظ در مسير تكاملي، اينترون(ها)، اگزون (ها) و توالي هاي خاص آغاز و پايان آنها و در نهايت، علامت دنباله پلي A است.
روش بررسي: در اين بررسي پس از جداسازي، كلونينگ و توالي يابي ژن فسفوليپاز
(plb2), B2، قارچ كپكي و بيماريزاي آ. فوميگاتوس توالي كامل اين ژن از نظر وجود و نحوه آرايش عناصر ساختاري در يك ژن يوكاريوتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: آناليز ژن
plb2  آ.فوميگاتوس نشان دهنده وجود حداقل سه بسته TATA در فواصل 71 - تا - 252 از نوكائوتيد 1+، دوتوالي CAAT در فواصل bp 124- و bp 227- و همچنين دو توالي CAAC در فواصل -146bp و -306bp از نوكلئوتيد 1+ و يك كدون آغازگر غيرمعمول GTG در ژن plb2 آ. فوميگاتوس است كه با فاصله سه نوكلئوتيد از يك منطقه غني از اسيدهاي نوكلئيك CT واقع شده است. همچنين در اين ژن چند ناحيه غني از پريميدين در قسمت بالادست ژن وجود دارد. يك اينترون به طول 59bp در ژن plb2 آ.فوميگاتوس رديابي شد كه اين اينترون حاوي توالي متداول در طول اينترون ژن هاي قارچي يعني توالي TACTCAC از اسيدهاي نوكلئيك است. در ژن plb2 آ.فوميگاتوس همچنين وجود شش توالي GATA به عنوان توالي موثر در مهار بيان ژن با نيتروژن و موسوم به AREA  در قسمت بالادست ژن و يك توالي GTGGGG به عنوان توالي موثر در مهار بيان ژن با كربن موسوم به CREA شناسايي شد. توالي موثر در بيان ژن به وسيله pH و موسوم به PACC در توالي اين ژن و ترجمه توالي اسيدهاي نوكلئيك آن به اسيدهاي آمينه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بسته TATA و توالي هاي GAAT و CAAC و مناطق غني از اسيدهاي نوكلئيك CT در فواصل متداول از نوكلوئيد 1+ به عنوان پروموتورهاي محتمل در ژن plb2 آ.فوميگاتوس وجود دارند. اين ژن داراي يك كدون آغازگر غيرمعمول GTG ، يك اينترون مشابه به اينترون ژن فسفوليپاز در ساير قارچ هاي كپكي و غيركپكي، توالي هاي مربوطه به تنظيم بيان ژن با نيتروژن و كربن و فاقد توالي موثر در بيان ژن به وسيله pH است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 366
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی