برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير حاد دويدن روي نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفيک دوپامين مغزي در مخچه موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پروتئين هاي نوروتروفيک نقش هاي گوناگوني را در مغز ايفا مي کنند. عامل نوروتروفيک دوپامين مغزي (CDNF) نوروتروفين حفاظت کننده سلول هاي دوپاميني در مغز مي باشد. تاکنون در رابطه با تاثير ورزش و فعاليت هاي بدني روي تغييرات سطوح اين پروتئين در مغز مطالعه اي صورت نگرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير حاد دويدن روي نوارگردان با سه شدت متفاوت بر CDNF مخچه موش هاي صحرايي نر بود. روش تحقيق: 32 سر موش صحرائي نر نژاد ويستار هشت هفته اي پس از 7 جلسه آشنايي با نحوه فعاليت روي دستگاه نوارگردان ويژه جوندگان به طور تصادفي به 2 گروه اصلي کنترل و تمرين تقسيم شدند. گروه هاي تمريني (هر گروه 8 سر) به انجام يک جلسه تمرين حاد با شدت هاي مختلف (پايين، متوسط و بالا) پرداختند. از روش الايزا براي اندازه گيري CDNF مغز استفاده گرديد. بررسي تفاوت ميانگين گروه ها با روش تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 صورت گرفت. يافته ها: انجام تمرين حاد روي نوارگردان با سه شدت پايين (0.04= p)، متوسط (0.001= p) و بالا (0.001= p) موجب افزايش سطوح CDNF مخچه گرديد و شدت هاي گوناگون از اين نظر تفاوت معني داري با هم نداشتند (p>0.05) نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده، يک جلسه فعاليت استقامتي دويدن روي نوارگردان بدون در نظر گرفتن شدت آن، بهبود سطوح CDNF مخچه را به همراه دارد، و احتمالا اين راهبرد مي تواند براي تنظيم شدت تمرين به منظور تاثيرگذاري مطلوب بر دستگاه عصبي، مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی