نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  8 , شماره  21 ; از صفحه 6 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش شناختي بر ميزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم توجهي بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا، ایران
 
چکیده: 
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي آموزش شناختي بر ميزان توجه و حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختلال کم توجهي بيش فعالي انجام شد. روش: پژوهش حاضر، يک مطالعه شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 30 پسر با اختلال کم توجهي بيش فعالي9 تا 11 ساله به روش با روش نمونه گيري در دسترس از مدارس شهر تهران انتخاب شدند و به طور مساوي در يکي از دو گروه آزمايش و گروه کنترل (هر گروه 15 دانش آموز) جايگزين شدند. گروه آزمايشي، در 10 جلسه آموزش (هفته اي 2 جلسه، هر جلسه 40 دقيقه) شرکت کردند در حالي که گروه کنترل در اين جلسات شرکت نکرد. آزمودني ها با استفاده از آزمون رنگ- واژه استروپ و آزمون حافظه فعال مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس چند متغيري با به کارگيري نرم افزار SPSS نسخه 22 تحليل شدند. يافته ها: يافته ها نشان داد که گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از متغيرهاي توجه و حافظه فعال تفاوت معناداري دارند. نتايج تحليل کواريانس چند متغيري نشان داد که آموزش شناختي بر توجه و حافظه فعال دانش آموزان با اختلال کم توجهي بيش فعالي اثر مثبت و معناداري داشته است. نتيجه گيري: برنامه آموزشي شناختي سبب بهبود توجه و حافظه فعال دانش آموزان با اختلال کم توجهي بيش فعالي شده است.پيشنهاد مي شود با طراحي و اجراي چنين برنامه هايي، بتوان توجه و حافظه فعال اين دانش آموزان را ارتقاء بخشيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهروزسرچشمه، س.، و عاشوری، م.، و انصاری شهیدی، م. (1396). اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم توجهی بیش فعالی. توانمند سازی کودکان استثنایی, 8(21), 6-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305263Vancouver : کپی

بهروزسرچشمه سعیده، عاشوری محمد، انصاری شهیدی مجتبی. اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم توجهی بیش فعالی. توانمند سازی کودکان استثنایی. 1396 [cited 2022August17];8(21):6-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305263IEEE : کپی

بهروزسرچشمه، س.، عاشوری، م.، انصاری شهیدی، م.، 1396. اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم توجهی بیش فعالی. توانمند سازی کودکان استثنایی, [online] 8(21), pp.6-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305263. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 386 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی