برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل اثرات امنيت شغلي بر سندرم فرسودگي شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه پرستاران در مقايسه با ساير کارکنان سازماني سطح بالايي از فرسودگي شغلي را تجربه مي کنند. يکي از عوامل موثر بر سطح اين ناهنجاري در پرستاران، ميزان امنيت شغلي آنان است.هدف:هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه ي ميان امنيت شغلي با فرسودگي شغلي پرستاران بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان نور است.مواد و روش ها: اين يک مطالعه توصيفي – تحليلي است که مدل نظري توسعه داده شده در آن به کمک مدل معادلات ساختاري، فرضيه هاي مورد آزمون قرار گرفتند. براي نيل به اهداف مطالعه از دو پرسشنامه امنيت شغلي با اعتبار(86 درصد)؛ و فرسودگي شغلي با اعتبار(91 درصد) استفاده شد. جامعه آماري شامل کليه پرستاران بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان نور است که به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه آماري96 نفر. با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده هاي حاصله با ضريب همبستگي پيرسون و مدل سازي معادله ساختاري (SEM) مورد تحليل قرار گرفتند. در تعيين ضريب همبستگي پيرسون از نرم افزار SPSS و براي مدل سازي معادله ساختاري از نرم افزار (LISREL) استفاده شد.يافته ها: نتايج حاکي از وجود رابطه معکوس و معني دار ميان امنيت شغلي با فرسودگي شغلي و مولفه هاي آن (p=0.001) ميان پرستاران بود. نتايج آزمون مدل معادلات ساختاري نيز نشان دهنده تاييد تاثير علي و معکوس امنيت شغلي بر فرسودگي شغلي پرستان و ابعاد فرسودگي شغلي (T£-1.96) بود.نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود مسوولين جهت کاهش سطح فرسودگي پرستاران، برنامه ريزي هاي خود را به سمت بهبود فضاي امنيت شغلي پرستاران معطوف کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صمدی میرکلایی، ح.، و حسینی، س.، و صمدی میرکلایی، ح. (1395). تحلیل اثرات امنیت شغلی بر سندرم فرسودگی شغلی پرستاران. مدیریت پرستاری, 5(3-4), 71-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305245Vancouver : کپی

صمدی میرکلایی حسین، حسینی سیده زهرا، صمدی میرکلایی حمزه. تحلیل اثرات امنیت شغلی بر سندرم فرسودگی شغلی پرستاران. مدیریت پرستاری. 1395 [cited 2021December02];5(3-4):71-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305245IEEE : کپی

صمدی میرکلایی، ح.، حسینی، س.، صمدی میرکلایی، ح.، 1395. تحلیل اثرات امنیت شغلی بر سندرم فرسودگی شغلی پرستاران. مدیریت پرستاری, [online] 5(3-4), pp.71-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305245. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی