برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 31 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

آيا بين پلي مورفيسم هاي ژن گيرنده ويتامين D با ابتلا به سندرم متابوليک و ديابت نوع دو ارتباطي وجود دارد؟ نتايج يک مطالعه مورد-شاهدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تحقیقات تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نقش احتمالي ژنوتيپ هاي گيرنده ويتامين D در ارتباط با سندروم متابوليک و اجزاء آن هنوز به روشني مشخص نيست. هدف از مطالعه حاضر ارتباط بين پلي مورفيسم هاي تک نوکلوئوتيدي (SNPs) ژن رسپتور ويتامين D (VDR) با سندرم متابوليک (MetS) و ديابت نوع 2 (T 2 D) در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 است.
مواد و روش ها: 730 تن (372 نفر مبتلا به ديابت نوع 2 و 358 کنترل) در اين مطالعه مورد-شاهدي وارد شدند. پلي مورفيسم هاي تک نوکلئوتيدي ژن
VDR، FokI، BsmI، ApaI و TaqI با استفاده از روش RFLP تعيين شدند. تفاوت هاي آماري در توزيع ژنوتيپي در بين گروه ها با آزمون کاي 2 ارزيابي شد. براي محاسبه نسبت شانس، رگرسيون لجستيک با هدف بررسي ارتباط فراواني ژنوتيپ ها بين گروه هاي مختلف با خطر سندرم متابوليک و ديابت نوع 2 استفاده شد.
يافته ها: بيشترين فراواني ژنوتيپ ها براي پلي مورفيسم هاي تک نوکلئوتيدي
BsmI، ApaI و TaqI به ترتيب Bb، Aa و TT بودند در حالي که براي FokI ژنوتيپ FF شايع تر بود. تست Adjusted c2 نشان داد که تفاوتي بين گروه ها در فراواني ژنوتيپ هاي 4 پلي مورفيسم ژن VDR در بيماران ديابتي وجود نداشت. بيماران ديابتي با ژنوتيپ Tt به طور معني داري قند ناشتاي سرم (FBS) بالاتري را نسبت به ژنوتيپ هاي TT و tt پلي مورفيسم TaqI نشان دادند (009.0=p). رگرسيون لجستيک هيچ ارتباطي بين ژنوتيپ هاي VDR با خطر سندرم متابوليک نشان نداد.
نتيجه گيري: شواهدي مبني براين که پلي مورفيسم هاي ژن
VDR نقشي در خطر ابتلا به ديابت نوع 2و سندروم متابوليک در افراد ايراني دارند، يافت نشد. بررسي هاي بيشتر در قالب مطالعات هم گروهي آينده نگر بايد صورت گيرد تا ارتباط گسترده ژنوم را براي ارزيابي اثر مستقيم اين پلي مورفيسم ها بر ديابت نوع 2 مشخص گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی