برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمرين تناوبي شديد و مقاومتي دايره اي بر عملکرد تنفسي و ترکيب بدن دختران داراي اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در مطالعه حاضر تاثير دو شيوه تمريني استقامتي تناوبي شديد و مقاومتي دايره اي بر عملکرد ريوي و ترکيب بدن در دختران داراي اضافه وزن بررسي شد. روش تحقيق: از بين دختران داوطلب واجد شرايط 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفي در سه گروه تمرين مقاومتي دايره اي، تناوبي شديد و کنترل جاي گرفتند. گروه هاي تمريني 8 هفته، هفته اي 3 جلسه به تمرين پرداختند. تمرين مقاومتي در 7 ايستگاه، 2 نوبت، 15-8 تکرار و شدت 85-65 درصد يک تکرار بيشينه و تمرين تناوبي به صورت دويدن هاي 2 دقيقه اي با شدت 95-85 درصد ضربان قلب بيشينه، 11-8 تکرار و استراحت فعال (40-30 درصد ضربان قلب بيشينه) اجرا گرديد. قبل و بعد از دوره تمريني، شاخص هاي تنفسي، ترکيب بدن، قدرت و استقامت عضلاني و حداکثر اکسيژن مصرفي اندازه گيري شدند. نتايج با آزمون هاي تحليل واريانس يک سويه، تعقيبي LSD و t وابسته استخراج گرديد و سطح معني داري 0.05> p در نظر گرفته شد. يافته ها: بين تاثير دو نوع تمرين بر بازدم با فشار در اولين ثانيه (FEV1)، ظرفيت حياتي با فشار (FVC)، نسبت بازدم با فشار در ثانيه اول بر ظرفيت حياتي با فشار (FEV1/FVC) و جريان بازدمي 75- 25 درصد (FEF 25- 75%)، وزن، شاخص توده بدن و محيط کمر به لگن، تفاوت معني داري وجود نداشت (0.05< p)، اما FVC در گروهتمرين مقاومتي نسبت به حالت پايه بهبود يافت (0.03= p). توده بدون چربي تنها در گروه مقاومتي افزايش معني داري داشت (0.03= p)، اما درصد چربي در دو گروه تمرين مقاومتي و تناوبي (به ترتيب با 0.008= p و 0.01= p) کاهش معني داري پيدا کرد. نتيجه گيري: انجام يک دوره تمرينات تناوبي شديد يا مقاومتي دايره اي تاثير معني داري بر اغلب شاخص هاي تنفسي پويا نداشتند، اما به نظر مي رسد تمرين مقاومتي به بهبود بيشتري در FVC و ترکيب بدني شرکت کنندگان منجر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 334
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی