نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير 8 هفته تمرين هوازي و مصرف چاي سبز بر برخي عوامل خطرزاي قلبي- عروقي زنان چاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، کرج، دانشگاه آزاد اسامی، واحد کرج، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در افراد چاق عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در حد بحراني هستند، اما با تدابير تغذيه اي و تمريني مناسب، مي توان از پيشرفت خطر و احتمال بيماري جلوگيري کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير 8 هفته تمرين هوازي و مصرف چاي سبز بر برخي عوامل خطرزاي قلبي- عروقي زنان چاق بود.روش تحقيق:بدين منظور 46 زن چاق ميان سال سالم به صورت داوطلبانه در تحقيق شرکت کرده و به طور تصادفي در 4 گروه تمرين هوازي (n=13) گروه مصرف چاي سبز (n=11)، تمرين هوازي+ مصرف چاي سبز (n=12) و گروه کنترل (n=10)؛ قرار گرفتند.گروه تمرين هوازي به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقيقه با شدت 55 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره، تمرين هوازي را اجرا کردند.گروه مصرف چاي سبز در همين مدت زمان، روزانه سه وعده و در هر وعده 2.5 گرم مکمل چاي سبز نوشيدند. گروه تمرين هوازي+ مصرف چاي سبز همزمان با مصرف چاي سبز، تمرين هوازي را اجرا کردند. بر روي گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. 48 ساعت قبل و بعد از برنامه تمريني در شرايط ناشتا، نمونه هاي خوني گرفته شد و سپس با روش هاي استاندارد، مقادير ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL)، ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL)، تري گليسيريد (TG) و پروتئين واکنش گر C با حساسيت بالا (hs-CRP) اندزه گيري شدند. براي بررسي طبيعي بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسميرنف و براي بررسي تغييرات مقادير متغيرهاي وابسته از آزمون تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقيبي شفه در سطح معني داري p<0.05 استفاده شد.يافته ها: بين تغييرات hs-CRP در چهار گروه تفاوت معني داري مشاهده شد (p=0.0001)، به گونه اي که مقدار آن در گروه تمرين+ چاي سبز نسبت به سه گروه چاي سبز (0.01=p)، تمرين هوازي (p=0.03) و گروه کنترل (p=0.0001) به طور معني دار پايين تر بود. همچنين بين تغييرات LDL-C نيز در چهار گروه تفاوت معني داري مشاهده شد (p=0.009)، طوري که در گروه تمري+ چاي سبز (p=0.01) و تمرين هوازي (p=0.03) نسبت به گروه کنترل به طور معني دار پايين تر بود. با اين وجود، HDL-C فقط در گروه چاي سبز نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري (p=0.007) داشت، به علاوه، تغييرات TG در چهار گروه تفاوت معني داري نداشت (p=0.20)، اما در درصد چربي زير پوستي در هر سه گروه تجربي به طور معني دار (p=0.0001) کاهش يافت.نتيجه گيري: در صورتي که تمرين هوازي با مصرف چاي سبز همراه شود، به دليل اثر آنتي اکسيداني و ضد التهابي اين مکمل، بهبود بيشتري در عوامل خطر زاي قلبي – عروقي زنان چاق ايجاد خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وکیلی، ج.، و حسین پور، ل. (1394). تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق. مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, 3(5), 78-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305145Vancouver : کپی

وکیلی جواد، حسین پور لیلا. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق. مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. 1394 [cited 2022May26];3(5):78-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305145IEEE : کپی

وکیلی، ج.، حسین پور، ل.، 1394. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق. مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, [online] 3(5), pp.78-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305145. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 318 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی