برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  47 , شماره  4 ; از صفحه 797 تا صفحه 805 .
 
عنوان مقاله: 

بهبودپذيري نفوذ آب در يک خاک حساس به فرسايش در شرايط آزمايشگاهي از طريق افزايش مصنوعي جمعيّت ريزموجودات خاکزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، مازندران
 
چکیده: 
ويژگي هاي توليد رواناب يکي از مهم ترين مؤلفه هاي هيدرولوژيکي و، نمايان گر وضعيت سلامت آبخيزها مي باشد. هم چنين نفوذ آب در خاک يکي از مؤلفه هاي خاکي مهم تعيين کننده توليد رواناب بوده که راه کارهاي متعددي براي بهبود آن مورد استفاده و بررسي آزمايش قرار گرفته، ولي است. حال آن که نقش افزايش جمعيت ريزموجودات خاک زي با هدف بهبود مقدار نفوذ آب در خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاضر سعي شد تأثير افزايش مصنوعي جمعيت باکتري هاي خاک به عنوان راه کاري کاملاً زيستي و نوين در بهبود ويژگي هاي نفوذپذيري خاک مورد ارزيابي قرار گيرد. بر همين اساس، ضمن نمونه برداري از يک خاک حساس به فرسايش از منطقه مرزن آباد-کندلوس، باکتري هاي مفيد خاک شامل گروه Bacillus subtilisوAzotobacter sp. جداسازي و به همراه ماده ي غذايي محرّک B4 به صورت جداگانه و ترکيبي روي فلوم هاي کوچک فرسايشي تلقيح شدند. با گذشت 60 روز از تلقيح، مقدار نفوذ آب در خاک پس از شبيه سازي باران در شرايط آزمايشگاهي اندازه گيري شده و تجزيه و تحليل هاي آماري صورت گرفت. نتايج نشان داد که تمام تيمارهاي تلقيحي جداگانه باکتري هاي گروه Bacillus subtilis وAzotobacter sp.، ماده ي غذايي محرّک B4 و ترکيبي باکتري ها با ماده ي غذايي محرّک B4 در سطح اطمينان 99 درصد باعث افزايش نفوذ آب در خاک و طبعاً کاهش حجم و ضريب رواناب نسبت به تيمار شاهد شدند. تيمارهاي تلقيح جداگانه باکتري هاي گروه Bacillus subtilis وAzotobacter sp.، ماده غذايي B4 و ترکيبي آن ها به ترتيب منجر به افزايش 18، 10 و 21 درصدي نفوذ آب در خاک شدند. نتايج پژوهش فعلي ضمن تأييد نقش غني سازي جمعيت باکتريايي سطح خاک از طريق تلقيح و تحريک باکتري ها در افزايش نفوذ، نشان داد که تلقيح ترکيبي باکتري با ماده حمايتي محرّک و غذايي بهترين عملکرد در افزايش نفوذ آب در خاک مورد مطالعه را داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صادقی، س.، و خیرفام، ح.، و همایی، م.، و زارعی دارکی، ب. (1395). بهبودپذیری نفوذ آب در یک خاک حساس به فرسایش در شرایط آزمایشگاهی از طریق افزایش مصنوعی جمعیّت ریزموجودات خاکزی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 47(4 ), 797-805. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305084Vancouver : کپی

صادقی سیدحمیدرضا، خیرفام حسین، همایی مهدی، زارعی دارکی بهروز. بهبودپذیری نفوذ آب در یک خاک حساس به فرسایش در شرایط آزمایشگاهی از طریق افزایش مصنوعی جمعیّت ریزموجودات خاکزی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1395 [cited 2021April19];47(4 ):797-805. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305084IEEE : کپی

صادقی، س.، خیرفام، ح.، همایی، م.، زارعی دارکی، ب.، 1395. بهبودپذیری نفوذ آب در یک خاک حساس به فرسایش در شرایط آزمایشگاهی از طریق افزایش مصنوعی جمعیّت ریزموجودات خاکزی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 47(4 ), pp.797-805. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305084. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی