برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  24 , شماره  156 ; از صفحه 111 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سرمايه روانشناختي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سرطان پستان شايع ترين سرطان در بين زنان است که کيفيت زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه سرمايه روانشناختي و کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سرطان پستان بود. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي با طرح همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه بيماران تحت درمان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 97 نفر انتخاب شدند. بيماران به 1) سوالات دموگرافيک، 2) سوالات سرمايه روان شناختي مشتمل بر مجموعه پرسشنامه هاي اميدواري اسنايدر، جهت گيري زندگي (LOT) کارور و شي ير، تاب آوري بلاک و کريمن و خود کارآمدي شرر و 3) پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي بيماران سرطاني (EORTC QLQ- C30.V.3) پاسخ دادند. يافته ها: ميانگين اميد 4.50±20.15، خوش بيني 4.30±20.31، تاب آوري 9.11±45.92 و خودکارآمدي بيماران 12.59±55.51 ميانگين کيفيت زندگي کلي آنان19.20 ±63.74 بود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان با مولفه هاي سرمايه روانشناختي شامل اميد (0.01>p و 0.45=r)، خوش بيني (0.05>p و 0.25=r)، تاب آوري (0.01>p و 0.40=r) و خودکارآمدي (0.01>p و 0.27=r) رابطه معناداري وجود دارد. نتيجه گيري: اميد، خوش بيني، خودکارآمدي و تاب آوري با کيفيت زندگي زندگي بالاتر در بيماران مبتلا به سرطان پستان همراه است، بنابراين، شايسته است ع وامل روانشناختي مرتبط با کيفيت زندگي بيماران سرطاني مانند سرمايه روانشناختي، ارزيابي شده و در فرايند درمان، در کنار درمان هاي زيستي-پزشکي مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدوقی، م.، و مهرزاد، و.، و محمدصالحی، ز. (1396). رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(156), 111-119. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304967Vancouver : کپی

صدوقی مجید، مهرزاد ولی اله، محمدصالحی زهرا. رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2021December06];24(156):111-119. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304967IEEE : کپی

صدوقی، م.، مهرزاد، و.، محمدصالحی، ز.، 1396. رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(156), pp.111-119. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304967. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی