برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  30 , شماره  2 ; از صفحه 65 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوردهي تاخيري بر استحكام باند Push-out پست گلاس فايبر به نواحي مختلف عاج كانال ريشه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شفا، دانشکده دندانپزشکی کرمان، گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تاخير در نوردهي مي تواند سبب بهبود ساختار پليمري، خواص مكانيكي و توزيع يكنواخت تر استرس ها در سمان رزيني گردد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير روش هاي تابش نور فوري، تاخيري 5 و 10 دقيقه در دو نوع سمان رزيني بر استحكام باند push-out يك نوع فايبر پست در مناطق مختلف كانال ريشه انجام گرديد.
روش بررسي: در 60 ريشه دندان كشيده و اندو شده تك كانال، فايبر پست FRC Postec Plus توسط دو سمان رزيني Panavia F2.0 و Nexus3 و به سه روش نور دهي فوري و تاخيري 5 و 10 دقيقه چسبانده و بعد از 24 ساعت قرارگيري در تاريكي، تست push-out توسط دستگاه Universal testing در قطعات كرونال، مياني و آپيكال انجام شد. طرح شكست زير استريوميكروسكوپ مشاهده و داده ها با تست هاي ANOVA و Tukey post hoc بررسي گرديد. P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: در Nexus3 استحكام باند فوري (11.4±18.32) به طور معني داري بالاتر از روش هاي تاخيري بود (P=0.001). در Panavia F2.0 روش تاخيري 5 دقيقه به طور معني داري نسبت به ساير روش ها بالاترين استحكام باند (13.4±34.62) را داشت (P<0.05). استحكام باند روش هاي مختلف نور دهي با ناحيه ريشه ارتباط معني دار آماري نداشت. در Nexus3 استحكام باند ناحيه كرونال (11.3±83.7) از مياني (9.3±12.1) (P=0.015) و اپيكال (5.2±65.77) به طور معني داري بالاتر بود (P=0.000) و نيز استحكام باند در ناحيه مياني از اپيكال (P=0.002). در Panavia F2.0 استحكام باند در مقايسه دو به دو نواحي، تفاوت معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: تاخير در تابش نور، اثرات متفاوتي در استحكام باندpush-out انواع سمان هاي رزيني دوال كيور دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی