نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 70 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

اولويت بندي عوامل موثر بر ايمني بيمار با مدل تحليل سلسله مراتبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی قاین، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ايمني بيمار، حفظ بيمار از هرگونه صدمه اتفاقي، حين ارائه مراقبت و يکي از دغدغه هاي اصلي تمامي دست اندرکاران نظام هاي سلامت در سرتاسر دنياست. تصميمات و رفتارهاي کارکنان بخش سلامت، اعم از کادر باليني و مديريتي ايمني بيمار را متاثر مي کند.هدف: مقايسه اولويت بندي عوامل موثر بر ايمني بيمار از ديدگاه کارکنان باليني و مديران بيمارستان ها بوده است.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 215 نفر از کارکنان (پرستاران، پزشکان و مديران) دو بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال 1392 به صورت سرشماري انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اي مبتني بر چارچوب وينسنت و متناسب با مدل تحليل سلسله مراتبي انجام شد. روايي پرسشنامه با روايي محتوا تاييد و پايايي آن (a=0.76) تعيين گرديد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 وExpert Choice11 صورت گرفت.يافته ها: 58% از نمونه ها مونث و 168 نفر (81%) پرستار، 12% پزشک و مابقي کارکنان مديريتي بودند. مشارکت کنندگان اولويت عوامل موثر بر ايمني بيمار را بر اساس ضريب اهميت به ترتيب: وظيفه اي (0.399)، تيمي (0.220)، فردي (0.210)، مديريتي و بيمارستاني (0.076)، بيمار (0.059)، و فرابيمارستاني (0.035) تعيين کردند. ليکن اولويت عوامل وظيفه اي، تيمي، مديريتي و بيمارستاني، و عوامل فرابيمارستاني در بين پرستاران، پزشکان و مديران اختلاف معني داري داشت (p<0.001) کارکنان نظام سلامت اعم از کادر درماني و مديريتي، عمده عوامل موثر بر ايمني بيمار را، به عوامل آشکار و نزديک مرتبط دانسته و اهميت کمتري براي عوامل پنهان قائل بودند.نتيجه گيري: در راستاي يافته ها مي توان پيشنهاد داد که به منظور ارتقاي ايمني بيمار نياز بايد توجه بيشتري به عوامل پنهان نمود و اجراي کارگاه هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي براي پرستاران، پزشکان و مديران مفيد خواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رزم آرا، م.، و جانی، م.، و مودی، آ.، و سروری، م.، و دروگر، ز.، و ذوالفقاری، ح.، و رحمانی مقدم، ا. (1395). اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار با مدل تحلیل سلسله مراتبی. مدیریت پرستاری, 5(1), 70-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304922Vancouver : کپی

رزم آرا محمدرضا، جانی محمدرضا، مودی آسیه، سروری محمدهادی، دروگر زهرا، ذوالفقاری حمیدرضا، رحمانی مقدم ابراهیم. اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار با مدل تحلیل سلسله مراتبی. مدیریت پرستاری. 1395 [cited 2022May16];5(1):70-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304922IEEE : کپی

رزم آرا، م.، جانی، م.، مودی، آ.، سروری، م.، دروگر، ز.، ذوالفقاری، ح.، رحمانی مقدم، ا.، 1395. اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار با مدل تحلیل سلسله مراتبی. مدیریت پرستاری, [online] 5(1), pp.70-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 354 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی