برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  8 , شماره  32 ; از صفحه 73 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ترکيبات شيميايي و ترکيب اسيدهاي چرب عضله فيل ماهي (Huso huso Linnaeus, 1758) وحشي با نوع پرورشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مطالعه حاضر به مقايسه ترکيبات شيميايي و ترکيب اسيدهاي چرب عضله فيل ماهي (Huso huso) وحشي با نوع پرورشي را بررسي نموده است. تعداد چهار عدد فيل ماهي سه ساله پرورشي با ميانگين وزني 7.0±0.4 کيلوگرم و چهار عدد فيل ماهي سه ساله وحشي با ميانگين وزني مشابه بدين منظور تهيه و 1.5 کيلوگرم از عضله پشتي هر يک از ماهيان جدا شد. عضله هاي حاصله پس از چرخ شدن براي اندازه گيري ميزان رطوبت، پروتئين، چربي و خاکستر با سه تکرار براي هر ماهي استفاده گرديد. همچنين چربي نمونه آزمايشي پس از استخراج و استري شدن براي شناسايي ترکيب اسيدهاي چرب عضله ماهيان آزمايشي به کاربرده شد. مقايسه بين داده هاي فيل ماهيان وحشي و پرورشي با کمک آزمون t-test در سطح معني داري 5 درصد انجام گرفت. بر اساس نتايج تفاوت معني داري در ميزان پروتئين و خاکستر عضله فيل ماهي وحشي و پرورشي مشاهده نشد (P>0.05). اين در حالي است که ميزان رطوبت و چربي عضله فيل ماهي پرورشي به ترتيب با مقادير 71.52±8.13 درصد وزن تر و 5.25±0.10 درصد وزن خشک بيشتر و کمتر از عضله فيل ماهي وحشي بود (P<0.05). همچنين ميزان اسيدهاي چرب پالميتيک، اسيد ميرستيک و اسيد دوکوزاپنتانوئيک عضله فيل ماهي پرورشي به ترتيب با مقادير 67.23±0.20، 0.50±0.12 و 1.39±0.64 درصد از کل اسيدهاي چرب به شکل معني داري بيش از عضله فيل ماهي وحشي بود، در حالي که مقدار اسيد اروسيک و اسيد بهنيک به ترتيب با مقادير 0.85±0.13 و 0.90±0.15 درصد از کل اسيدهاي چرب در عضله فيل ماهي وحشي به شکل معني داري بالاتر از عضله فيل ماهي پرورشي ثبت گرديد (P<0.05). تفاوت معني دار در ميزان ساير اسيدهاي چرب عضله فيل ماهيان وحشي و پرورشي مشاهده نگرديد (P>0.05). يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که عضله فيل ماهي پرورشي ارزش غذايي مشابه و در مواردي بالاتر از عضله فيل ماهي وحشي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جلالوند، ف.، و رجبی اسلامی، ه.، و احمدی، م. (1395). مقایسه ترکیبات شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب عضله فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) وحشی با نوع پرورشی. زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا), 8(32), 73-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304654Vancouver : کپی

جلالوند فاطمه، رجبی اسلامی هومن، احمدی محمدرضا. مقایسه ترکیبات شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب عضله فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) وحشی با نوع پرورشی. زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا). 1395 [cited 2021April11];8(32):73-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304654IEEE : کپی

جلالوند، ف.، رجبی اسلامی، ه.، احمدی، م.، 1395. مقایسه ترکیبات شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب عضله فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) وحشی با نوع پرورشی. زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا), [online] 8(32), pp.73-85. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304654>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی