5 SID.ir | تاثير همزمان کورکومين و تمرين شنا بر ميزان افسردگي در موش هاي نر وابسته به مورفين
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير همزمان کورکومين و تمرين شنا بر ميزان افسردگي در موش هاي نر وابسته به مورفين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامیف واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: به دليل وجود بازار گسترده مواد مخدر در کشور و تنوع درمان هاي پيشنهادي نظير راهکارهاي غيردارويي شامل فعاليت ورزشي و مکمل هاي گياهان دارويي، نياز به مطالعات بيشتر ضروري به نظر مي رسد.
هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسي تاثير همزمان کورکومين و تمرين شنا بر ميزان افسردگي در موش هاي نر وابسته به مورفين بود.
روش بررسي: در يک کارآزمايي تجربي، 40 سر موش نر نژاد
NMRI آلبينو، به وزن 21-19g به عنوان آزمودني انتخاب و به طور تصادفي به گروه هاي تيمار کنترل، مورفين، تمرين شنا، کورکومين، تمرين شنا+ کورکومين تقسيم شدند. آزمودني ها، همراه با دريافت کورکومين، تمرين شنا را به مدت 60 دقيقه در روز، 5 روز در هفته، به مدت 1 هفته انجام دادند. سپس 5 روز مورفين (2.5mg/ml/kg) همراه با تمرين شنا دريافت نمودند. سپس آزمون شناي اجباري انجام و بعد از 10 روز مجددا اين آزمون انجام شد.
نتايج: تمرين زمان فعاليت شنا را افزايش داده، ولي بر زمان بي تحرکي و حرکات صعودي تاثير معني دار نداشت، مکمل کورکومين در همين زمان، سبب افزايش زمان حرکات صعودي و عدم تغيير زمان بي تحرکي و شنا شد. مکمل کورکومين همراه با تمرين شنا سبب افزايش زمان بي تحرکي و کاهش زمان شنا شد، در حالي که بر زمان حرکات صعودي تاثير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مصرف مورفين سبب ايجاد افسردگي نشده است. همچنين، ترکيب مکمل کورکومين و تمرين شنا موجب کاهش افسردگي در شرايط مصرف مورفين نشده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی