برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 351 تا صفحه 362 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه گونه هاي موجود در پوشش گياهي و بانک بذر خاک در شش تيپ گياهي مراتع جلگه اي شهرستان بهشهر، استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

بخشي از تغييرات پوشش گياهي مراتع در ارتباط با حضور گونه ها در خاک به صورت بانک بذر است. بررسي اين ذخاير در اکوسيستم هايي که بيشتر تغيير کاربري يافته و تنها مساحت هاي اندکي از آنها باقي مانده اهميت دارد. هدف از اين مطالعه بررسي حضور گونه هاي موجود در پوشش گياهي و بانک بذر خاک در شش تيـپ گياهي مراتع جلگه اي شهرستان بهشهر در استان مازندران است. نمونه برداري از پوشش گياهي در امتداد ترانسکت هاي 100 متري و در دو نوبت انجام شد. نمونه برداري بانک بذر خاک از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتي متري خاک انجام شد. نمونه هاي خاک در گلخانه قرار داده شده تا با جوانه زني بذرها گونه هاي گياهي شناسايي شوند. فراواني گونه هاي گياهي و تنوع و غنا براي پوشش گياهي و بانک بذر خاک محاسبه گرديد. از آزمون منتل براي مقايسه تشابه پوشش گياهي و بانک بذر خاک استفاده شد. نتايج نشان داد که تعداد گونه در پوشش گياهي و بانک بذر خاک بر حسب تيپ گياهي متفاوت بوده است. در پوشش گياهي تيپ Halocnemum strobilaceum-Juncus maritimus با 34 و در بانک بذر خاک تيپ Juncus maritimus با 26 بيشترين تعداد گونه را دارا بوده است. تروفيت ها در پوشش گياهي و بانک بذر خاک به ترتيب با 31 و 25 گونه بيشترين تعداد گونه را داشتند. تعداد 15 تيره گياهي بين پوشش گياهي و بانک بذر خاک مشترک بود که تيره هاي گندميان و کاسني در پوشش گياهي و تيره هاي گندميان و بقولات در بانک بذر بيشترين تعداد گونه را داشتند. شاخص هاي تنوع و غنا در تمامي تيپ هاي گياهي جز Salicornia europaea -Spergularia marina در پوشش گياهي به طور معني داري بيشتر از بانک بذر خاک بودند. بين پوشش گياهي و بانک بذر خاک در کل منطقه و تمامي تيپ هاي گياهي به جز Aeluropus littoralis شباهتي مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی