برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 45 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

بهبود نتايج حاصل از مدل دراستيک با استفاده از هوش مصنوعي جهت ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آبرفتي دشت رامهرمز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
سابقه و هدف: آلودگي آب هاي زيرزميني يک فرآيند پيچيده و پر از عدم قطعيت، در مقياس منطقه اي مي باشد. توسعه يک روش يکپارچه جهت ارزيابي آسيب پذيري آبخوان ها، مي تواند به منظور مديريت بهينه و حفاظت از آن ها کارامد باشد. دشت رامهرمز به دليل داشتن خاک حاصلخيز و منابع آب کافي داراي زمين هاي مستعد کشاورزي است که به دليل توسعه کشاورزي، استفاده از کودهاي شيميايي و مواد آفت کش همواره در معرض خطر آلودگي قرار دارد. يکي از راه هاي مناسب براي جلوگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني، شناسايي مناطق داراي پتانسيل آلودگي مي باشد. هدف از مطالعه حاضر، تهيه نقشه آسيب پذيري آبخوان آبرفتي دشت رامهرمز با استفاده از مدل دراستيک و سپس بکارگيري روش هاي هوش مصنوعي جهت بهبود نتايج حاصل از مدل دراستيک است. با توجه به اهميت منابع آب زيرزميني در منطقه مورد مطالعه که براي مقاصد مختلف از جمله کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد، مطالعه آسيب پذيري آبخوان و حفاظت اين مناطق براي توسعه و مديريت بهينه منابع آب ضروري به نظر مي رسد.مواد و روش ها: در اين مطالعه، ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آبرفتي دشت رامهرمز در ابتدا با استفاده از مدل دراستيک انجام شد و در ادامه از روش هاي هوش مصنوعي جهت بهينه سازي مدل استفاده گرديد. مدل دراستيک شامل پارامترهاي: عمق تا سطح ايستابي، تغذيه، جنس سفره، نوع خاک، توپوگرافي، مواد تشکيل دهنده منطقه غيراشباع و هدايت هيدروليکي مي باشد که در ارزيابي آسيب پذيري سفره آب زيرزميني موثر هستند. اين روش بر اساس وزن هاي استاندارد پارامترهاي مدل دراستيک و لايه هاي بدست آمده براي هر يک از هفت پارامتر ميزان آسيب پذيري آبخوان را محاسبه مي نمايد. پس از آماده-سازي لايه ها، آسيب پذيري آبخوان آبرفتي دشت رامهرمز با استفاده از روش دراستيک، تعيين گرديد. هم چنين نقشه آسيب پذيري آبخوان و شاخص دراستيک براي کل منطقه محاسبه شد. به منظور ارزيابي دقت نتايج اين مدل، از داده هاي غلظت نيترات موجود در آبخوان جهت صحت سنجي استفاده شده است. در ادامه به منظور بهبود نتايج، مدل دراستيک با روش هاي شبکه عصبي مصنوعي، منطق فازي( سوگنو و ممداني) و سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي تلفيق شد و چهار نقشه آسيب پذيري با استفاده از مدل هاي مختلف هوش مصنوعي حاصل گرديد.يافته ها: نقشه آسيب پذيري آبخوان نسبت به آلودگي، با تقسيم بندي به سه محدوده آسيب پذيري کم، متوسط و زياد تهيه و شاخص دراستيک براي کل منطقه بين 48 تا 156 محاسبه گرديد. ضريب همبستگي 0.97 بين شاخص دراستيک و غلظت نيترات نشان دهنده دقت نسبتا مناسب اين روش است. نتايج نشان داد که مدل هاي هوش مصنوعي به کار گرفته شده، قابليت بهبود نتايج مدل دراستيک اوليه را دارا مي باشند. با مقايسه نتايج مدل ها مي توان نتيجه گرفت که مدل سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي بهترين نتيجه را در بردارد.نتيجه گيري: ضريب تعيين (R2) براي مدل هاي سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي، شبکه عصبي و مدل هاي فازي سوگنو و ممداني به ترتيب 0.99، 0.94، 0.98 و 0.87 بدست آمد. طبق مدل نهايي، نواحي جنوب- جنوب شرقي منطقه داراي بيشترين ميزان پتانسيل آلودگي هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، ن.، و رنگزن، ک.، و کابلی زاده، م.، و مرادی، پ. (1396). بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(2), 45-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304339Vancouver : کپی

قنبری نازنین، رنگزن کاظم، کابلی زاده مصطفی، مرادی پوریا. بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2022January22];24(2):45-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304339IEEE : کپی

قنبری، ن.، رنگزن، ک.، کابلی زاده، م.، مرادی، پ.، 1396. بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(2), pp.45-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304339. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 263 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی