برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
توپوگرافي يکي از ويژگي هاي مهم و تاثيرگذار بر کيفيت خاک در هر منطقه است. در اين پژوهش رابطه درجه و جهت شيب با برخي از ويژگي-هاي فيزيکي و شيميايي خاک مانند بعد فرکتال ذرات، درصد شن، رس و سيلت، درصد کربنات کلسيم معادل، درصد کربن آلي، ميانگين وزني قطر خاکدانه و شاخص پايداري ساختمان خاکبررسي شد.براي انجام تجزيه هاي آزمايشگاهي يک رديف پستي و بلندي4با طول شيب، مواد مادري يکسان انتخاب و30 نمونه از خاک در شيب هاي کمتر از 5، 15-5، 30-15، 50-30 و بيشتر از 50 درصد، با سه تکرار و در دو جهت شمالي و جنوبي در قالب طرح آشيانه اي نمونه برداري شد. بر اساس نتايج به دست آمده، مقادير کربنات کلسيم و کربن آلي در شيب هاي مختلف داراي اختلاف معني داري در سطح پنج درصد بود. مقدار کمينه کربنات کلسيم در شيب کمتر از 5 درصد جنوبي و مقدار بيشينه آن در شيب بيشتر از 50 درصد جنوبي مشاهده شد، درحالي که مقدار کمينه کربن آلي در شيب بيشتر از 50 درصد جنوبي و بيشينه آن در شيب کمتر از 5 درصد جنوبي وجود داشت. بين ميانگين درصد کربنات کلسيم و کربن آلي در دو جهت شيب اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين مقدار شاخص پايداري ساختمان خاک و ميانگين وزني قطر خاکدانه ها در جهت شمالي به طور معني داري بيشتر از جنوبي بود. با وجود اينکه کلاس بافت خاک تقريبا در همه درجه-هاي شيب يکسان بود، درصد شن، رس و سيلت در طول شيب تغييرات زيادي داشت. به طوري که با افزايش شيب درصد ذرات درشت تر افزايش و درصد ذرات ريزتر کاهش يافت. بعد فرکتال ذرات نيز با کاهش درصد شيب، افزايش يافت. با توجه به اين که در هنگام گزارش کلاس بافتي خاک درصد شن، رس و سيلت آن بيان نمي شود، مي توان گفت که بعد فرکتال ذرات نسبت به بافت خاک، تعريف بهتر و روشن تري از چگونگي توزيع اندازه ذرات خاک ارايه مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پژند، م.، و امامی، ح.، و آستارایی، ع. (1394). رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 29(6), 1699-1710. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304323Vancouver : کپی

پژند محمدجواد، امامی حجت، آستارایی علیرضا. رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1394 [cited 2022January21];29(6):1699-1710. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304323IEEE : کپی

پژند، م.، امامی، ح.، آستارایی، ع.، 1394. رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 29(6), pp.1699-1710. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304323. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 292 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی