برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 179 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيک گياه زعفران (.Crocus sativus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ملایر
 
چکیده: 

شوري يکي از مهم ترين و متداول ترين تنش هاي محيطي در سطح جهان و ازجمله ايران محسوب مي شود که عملکرد کمي و کيفي بسياري از محصولات زراعي و باغي را تحت تاثير قرار مي دهد. به منظور بررسي اثر سطوح مختلف تنش شوري بر تعدادي از صفات فيزيولوژيک گياه زعفران آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار و 6 تيمار (شامل هدايت هاي الکتريکي صفر، 2، 4، 6، 8 و 10 دسي زيمنس بر متر) در سال 1391 در دانشگاه ملاير انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده، اثر تنش شوري بر ميزان کلروفيل a و b در سطح 5 درصد معني دار نبود. با اين وجود تا هدايت الکتريکي 6 دسي زيمنس بر متر، ميزان کلروفيل a و b افزايش و بعد از آن با افزايش سطوح شوري روند کاهشي داشت. تنش شوري تاثير معني داري بر ميزان کاروتنوئيد و گزانتوفيل داشت و با افزايش سطح شوري ميزان اين رنگيزه ها افزايش يافت. اثر تنش شوري بر ميزان اسيد آمينه پرولين برگ معني دار نبود. با اين حال، مقدار پرولين تا هدايت الکتريکي 4 دسي زيمنس بر متر روند افزايشي و بعد از آن با افزايش شوري روند کاهشي داشت. اثر تنش شوري بر ميزان گلوکز موجود در برگ زعفران معني دار بود و ميزان گلوکز به صورت معني داري تحت تاثير تيمارهاي شوري افزايش يافت. براساس نتايج بدست آمده اثر تنش شوري بر تعداد برگ زعفران معني دار نبود ولي اثر تيمارهاي آزمايشي بر طول برگ و همچنين وزن خشک برگ در هر بوته معني دار بود. يک رابطه خطي و منفي بين ميزان شوري و محتوي نسبي آب برگ زعفران مشاهده شد و با افزايش شدت تنش شوري محتوي نسبي آب برگ به صورت معني داري کاهش يافت. با افزايش شدت تنش شوري ميانگين وزن بنه ها به صورت معني داري کاهش يافت در حالي که با افزايش شدت تنش شوري تا حد 4 دسي زيمنس بر متر تعداد بنه ها افزايش و پس از آن به صورت معني داري کاهش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستمی، م.، و محمدپرست، ب.، و گلفام، ر. (1394). اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران (.Crocus sativus L). زراعت و فناوری زعفران, 3(3), 179-193. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304284Vancouver : کپی

رستمی مجید، محمدپرست بهروز، گلفام راحیل. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران (.Crocus sativus L). زراعت و فناوری زعفران. 1394 [cited 2021October17];3(3):179-193. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304284IEEE : کپی

رستمی، م.، محمدپرست، ب.، گلفام، ر.، 1394. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران (.Crocus sativus L). زراعت و فناوری زعفران, [online] 3(3), pp.179-193. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304284. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی