نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 262 تا صفحه 274 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت زندگي زنان سالمند فعال و غيرفعال با تاکيد بر فعاليت هاي بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گمیشان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گمیشان، گروه تربیت بدنی
 
چکیده: 
اهداف: مقوله کيفيت زندگي در قشرهاي مختلف، مخصوصا سالمندان که شرايط جسمي، روحي و رواني ويژه اي دارند اهميت زيادي دارد. هدف از تحقيق حاضر مقايسه کيفيت زندگي بين زنان سالمند فعال و غيرفعال شهرستان بندرگز با تاکيد بر فعاليت هاي بدني بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق تمام سالمندان زن بالاي 60 سال شهرستان بندرگز بودند. نمونه گيري به صورت در دسترس انجام شد و تعداد نمونه هاي تحقيق 176 نفر بود. به منظور گردآوري داده هاي اين تحقيق از پرسش نامه SF-36 استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از آزمون کلموگروف اسميرنوف و آزمون يومن ويتني استفاده شد. تمام عمليات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معناداري P£0.05 انجام شد.يافته ها: با توجه به نتايج اين تحقيق، ميانگين سن گروه فعال 65.69±5.54 و گروه غيرفعال 64.32±5.14 بود. زنان فعال نسبت به زنان غيرفعال در شاخص هاي محدوديت عملکرد بدني به ترتيب نمره 49.3±17.2 و 66.2±11.3، مشکلات جسماني 45.9±14.8 و 62.8±12.4، مشکلات عاطفي 31.5±16.6 و 50.4±14.1، انرژي و سرزندگي 59.7±14.7 و 52.2±11.5، سلامت رواني 56.6±17.9 و 45.3±14.2، درد 41.2±12.3 و 58.3±17.7 و سلامت عمومي 60.1±13.9 و 49.3±15.4 را کسب کردند و کيفيت زندگي بالاتري داشتند، ولي در شاخص عملکرد اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده نشد 50.9±17.6 در مقابل 47.3±16.2. سلامت رواني و سلامت عمومي به عنوان مهم ترين ابعاد کيفيت زندگي سالمندان شناخته شد.نتيجه گيري: با توجه به افرايش تعداد سالمندان، توجه به ابعاد مختلف کيفيت زندگي آنان اهميت فراواني دارد. پرداختن به فعاليت هاي بدني منظم مي تواند به عنوان يکي از راهکارهاي بهبود وضعيت کيفيت زندگي سالمندان مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد مي شود مسوولان و دست اندرکاران امر سلامت، ايجاد امکانات مناسب براي ورزش و فعاليت بدني سالمندان را مدنظر قرار دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، م.، و نودهی، م.، و اسمعیلی، م.، و صدرالهی، ع. (1396). مقایسه کیفیت زندگی زنان سالمند فعال و غیرفعال با تاکید بر فعالیت های بدنی. سالمند, 12(3), 262-274. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304207Vancouver : کپی

احمدی مجتبی، نودهی محمدعلی، اسمعیلی محسن، صدرالهی علی. مقایسه کیفیت زندگی زنان سالمند فعال و غیرفعال با تاکید بر فعالیت های بدنی. سالمند. 1396 [cited 2022May17];12(3):262-274. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304207IEEE : کپی

احمدی، م.، نودهی، م.، اسمعیلی، م.، صدرالهی، ع.، 1396. مقایسه کیفیت زندگی زنان سالمند فعال و غیرفعال با تاکید بر فعالیت های بدنی. سالمند, [online] 12(3), pp.262-274. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304207. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 346 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی