برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  1 ; از صفحه 157 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و رهاسازي نيترات در محيط هاي آبي توسط زئوليت اصلاح شده با HDTMA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 
سابقه و هدف: آنيون نيترات به علت دارا بودن بار منفي تمايلي به جذب روي ذرات خاک ندارد، لذا از نيمرخ خاک خارج و وارد آبهاي سطحي و زيرزميني ميشود. رسها در حالت طبيعي، اغلب داراي ويژگي آنيون گريزي بوده و قادر به جذب مولکولهاي کم محلول در آب، غير قطبي و مولکولهاي آلي غير يوني نيستند، اما ميتوان با اصلاح رسها آنها را به رسآلي تبديل و براي جذب و پالايش آنيونها و ترکيبات آنيوني و غير آنيوني آلي مضر در محيط-هاي آبي استفاده کرد. اين مطالعه به منظور بررسي راندمان جذب و واجذب نيترات توسط رس زئوليت-کلينوپتيلوليت ايراني (سمنان) اصلاح شده با سورفکتانت هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد(HDTMA-Br) صورت گرفت.مواد و روشها: راندمان جذب نيترات توسط زئوليت ايراني اصلاح شده با سورفکتانت کاتيوني HDTMA-Br تحت سه تيمار اندازه ذره، سطوح سورفکتانت و غلظت اوليه نيترات مورد بررسي قرار گرفت. جهت بررسي ثبات نيترات جذب شده، واجذب در سطح سورفکتانت 200 درصد و در دو غلظت 3 و14ميلي مولار در زمان هاي مختلف بررسي شد. آزمايشات به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملا تصادفي انجام شد. نانو و ميکرو ذرات زئوليت با استفاده از روش سانتريفيوژ جدا شدند. ظرفيت تبادل کاتيوني بيروني زئوليت با استفاده از روش جايگزيني سديم با يون ترت-بوتيل آمونيم تعيين شد. مورفولوژي و ساختار کاني زئوليت مورد مطالعه با استفاده از روش هاي XRD ، EDX ، SEM و AFM مورد بررسي و شناسايي قرار گرفت.يافته ها: در نانو زئوليت آلي، راندمان جذب و پالايش نيترات در سطح سورفکتانت 200 درصد CEC بيروني، در غلظتهاي اوليه 3، 6، 14، 20 و 30 ميلي مولار نيترات به ترتيب، 92، 88، 77، 67، و 56 درصد، در حالي که راندمان جذب و پالايش ذرات ميکرو زئوليت در غلظتهاي فوق به ترتيب، 75، 67، 50، 41 و 33 درصد بود. راندمان جذب نيترات توسط ميکرو زئوليت آلي در سطح سورفکتانت 100 درصد CEC بيروني، به ترتيب، 53، 46، 35، 28 و20 درصد بود. درصد واجذب در غلظت 3 ميلي مولار نيترات در نانو زئوليت آلي، بين 2.6 تا 5.7 درصد و در غلظت 14 ميلي مولار نيترات، بين 8.9 تا 12.2 درصد و در ميکرو زئوليت 21 تا 33 درصد بود.نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که تفکيک دقيق ذرات نانو زئوليت به روش سانتريفيوژ، غلظت اوليه نيترات و سطح سورفکتانت در افزايش راندمان جذب و پالايش نيترات از محيطهاي آبي تاثير بسيار زيادي دارد. نانو زئوليتهاي آلي علاوه بر دارا بودن راندمان بسيار بالا در جذب و حذف نيترات از محيط، ثبات و پايداري خوبي نيز در نگهداشت نيترات از خود نشان دادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نعمتی شمس آباد، ف.، و ترابی گل‌ سفیدی، ح.، و ناجی، ا. (1396). بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و رهاسازی نیترات در محیط های آبی توسط زئولیت اصلاح شده با HDTMA. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(1), 157-172. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304184Vancouver : کپی

نعمتی شمس آباد فریبا، ترابی گل‌ سفیدی حسین، ناجی امیرمحمد. بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و رهاسازی نیترات در محیط های آبی توسط زئولیت اصلاح شده با HDTMA. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2021December04];24(1):157-172. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304184IEEE : کپی

نعمتی شمس آباد، ف.، ترابی گل‌ سفیدی، ح.، ناجی، ا.، 1396. بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و رهاسازی نیترات در محیط های آبی توسط زئولیت اصلاح شده با HDTMA. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(1), pp.157-172. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304184. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی