برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  60 , شماره  1 ; از صفحه 49 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فصلي رفتار جنسي قوچ كبوده فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، فارس، ایران
 
چکیده: 

هدف: ارزيابي رفتار جنسي قوچ كبوده فارس در فصول مختلف سال.
حيوانات: تعداد 6 راس قوچ كبوده فارس (3 تا 4 سال) تحت شرايط كنترل شده از نظر جيره غذايي و مديريتي.
روش: به فاصله هر 15 روز يكبار در يك پريود زماني20 دقيقه اي 2 راس قوچ همزمان با 2 راس ميش كبوده قرار داده شدند و از لحاظ 1) تعداد پرش 2) تعداد آميزش بدون انزال 3) تعداد سرويس (آميزش منجر به انزال) و 4) زمان واكنش (فاصله زماني آزاد سازي قوچ تا اولين سرويس) مورد ارزيابي قرار گرفتند. مطالعه به مدت يك سال و طي فصول مختلف انجام گرفت. درصد راندمان قوچ نيزاز تقسيم تعداد آميزش منجر به انزال به تعداد آميزش با و بودن انزال ضربدر 100 به دست آمده است. بلافاصله پس از انجام هرارزيابي از هر قوچ نمونه خون تهيه و به روش اليزا ميزان تستوسترون سرم خون تعيين گرديد.
تجزيه و تحليل آماري: نتايج حاصله با استفاده از آزمون مربع كاي و روش Glm مورد تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: تستوسترون سرم خون در فصل پاييز درپايين ترين مقدار (3.6 نانوگرم در ميلي ليتر) و در تابستان در بالاترين مقدار خود (10.3 نانوگرم در ميلي ليتر) متغير مي باشد (P<0.05). تعداد سرويس از 0.9 در فصل تابستان تا 2.2 در فصل زمستان متغير بوده است(P<0.05) . دربين قوچ هاي مختلف نيز تعداد سرويس از نظر آماري داراي اختلاف معني دار مي باشد (P<0.05). تعداد آميزش بدون انزال بالاترين تعداد را در فصل زمستان (7) و كمترين تعداد را در فصل پاييز (2.5) به خود اختصاص داد. در بين افراد مختلف اين فاكتور از 3.1 تا 7.9 متغير است (P<0.05). راندمان قوچ در فصول مختلف داراي اختلاف معني دار بود. بالاترين راندمان در فصل پاييز و كمترين آن در فصل تابستان به دست آمد. درصد راندمان در بين قوچها نيز از نظر آماري متفاوت مي باشد.
نتيجه گيري: آزمايش حاضر نشان داد كه ميزان تستوسترون سرم خون در فصل تابستان (ماه شهريور) به حداكثر خود رسيده و با يك تاخير زماني يعني در فصل پاييز (ماه مهر) راندمان قوچ در حداكثر خود مي باشد. اين افزايش راندمان مي تواند به افزايش ميزان تستوسترون ارتباط داشته باشد. نظر به اهميت نقش حيوان نر در راندمان توليد مثل گله و تفاوتهاي فردي مشاهده شده در آزمايشهاي رفتار جنسي قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 193
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی