برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه دوم 1394 , دوره  7 , شماره  14 ; از صفحه 73 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي و تبيين مدل جامع کارآفريني دانشگاهي در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 

امروزه تغيير در روابط بين سه بعد اصلي در سيستم هاي ملي نوآوري يعني صنعت، دولت و دانشگاه ماموريت جديدي را بر عهده دانشگاه ها نهاده است که همان پياده سازي اقتصاد دانش بنيان و حمايت از آن در قالب کارآفريني دانشگاهي است تا زمينه افزايش ايده هاي نوآورانه دربين اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، نوآوريهاي بنيادي، تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي و بالطبع توسعه يافتگي يک کشور حاصل شود. هدف ازاين پژوهش طراحي و تبيين مدل کارآفريني دانشگاهي در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران مي باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش پژوهش از نوع روش همبستگي از شاخه مدل يابي معادلات ساختاري است.جامعه آماري تحقيق شامل شرکت دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران مي باشد که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي تعداد 100 شرکت به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. براي تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش از الگوي مدل سازي معادلات ساختاري استفاده گرديد. نتايج پژوهش مبين وجود رابطه مثبت و معني دار بين عوامل سازماني، فردي و نهادي و کارآفريني دانشگاهي در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی