برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 59 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تفاضل گيري در ايستايي و دقت مدل هاي سري زماني در پيش بيني تراز سطح درياچه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 
سابقه و هدف: يکي از فرض هاي بسيار مهم در مدل سازي سري هاي زماني ايستا بودن آن است. ميزان ايستاي مي تواند متفاوت باشد به طوري که در تعاريف منابع مختلف ايستايي مرتبه اول، مرتبه دوم، قوي و اکيد تعريف شده است. لذا در اين پژوهش به بررسي تاثير تفاضل گيري هاي فصلي، غيرفصلي و توأم بر ميزان ايستايي سري زماني پرداخته شد. همچنين تاثير ميزان ايستايي بر عملکرد مدل-هاي ARMA، ARIMA و SARIMA در مدل سازي و پيش بيني سري زماني تراز ماهانه سطح درياچه از جنبه هاي مختلف بررسي گرديد.مواد و روش ها: بدين منظور از 96 داده ماهانه اندازه گيري شده از درياچه ميشيگان-هارن واقع در مرز کشورهاي آمريکا و کانادا استفاده شد. 76 سال ابتدايي اين داده ها براي دوره واسنجي و 20 سال انتهايي براي دوره اعتبارسنجي در نظر گرفته شد. ابتدا به کمک آزمون هاي من-کندال فصلي و فيشر وجود اجزاء روند و دوره در سري بررسي شد. اين دو جز اصلي ترين عوامل ناايستا کننده سري زماني هستند. سپس از تفاضل گيري هاي فصلي، غيرفصلي و هردو استفاده شد و نتايج با داده هاي بدون تفاضل گيري مقايسه شد. به منظور بررسي ميزان ايستايي سري هاي به دست آمده نيز از نمودار ACF و آزمون ديکي-فولر تعمييم يافته استفاده شد. نوع و تعداد پارامترهاي مورد نياز در مدل ها نيز با استفاده از نمودار ACF براي هرکدام از اين حالات تعيين گرديد. سپس هرکدام از سري ها با استفاده از مدل مناسب خود، مدلسازي و پيش بيني شدند.يافته ها: بررسي ها نشان داد که هيچگونه روند و تناوبي در داده ها وجود ندارد و سري زماني ايستا است. با اين حال استفاده از تفاضل گيري هاي فصلي و توأم ميزان ايستايي را بيشتر مي کنند. اما تفاضل گيري غيرفصلي سري را ناايستا مي کند. استفاده همزمان از تفاضل گيري فصلي و غيرفصلي داراي بيشترين تاثير در ميزان ايستا شدن تراز سطح درياچه است. مطابق با نمودار ACF، استفاده از تفاضل گيري توأم باعث مي شود که به استفاده از پارامترهاي فصلي در مدل احتياج پيدا شود. در صورتي که در ديگر حالت ها اينگونه نيست. بنابراين سري بدون تفاضل گيري با مدل ARMA، سري تفاضل گيري فصلي شده با مدل ARIMA و سري تفاضل-گيري توأم شده با مدل SARIMA مدل سازي گرديد. نتايج نشان داد که هنگام استفاده از تفاضل گيري توأم، تعداد مدل هاي موردنياز براي دستيابي به دقيق ترين پيش بيني به اندازه بسيار زيادي کاهش مي يابد. به طوري که بدون تفاضل گيري به 1444 مدل ARMA نياز بود که اين ميزان هنگام استفاده از تفاضل گيري هاي فصلي و غيرفصلي به 64 مدل SARIMA کاهش يافت. از طرف ديگر با استفاده از تعداد پارامترهاي بسيار کمتر (2 پارامتر) در مدل SARIMA نتيجه اي مشابه و حتي بهتر از مدل ARMA با تعداد 21 پارامتر به دست آمد.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ايستاسازي هرچه بيشتر تراز ماهانه درياچه که به خودي خود ايستاست، تعداد مدل ها و تعداد پارامترهاي موردنياز مدل ها را براي دست يابي به بهترين نتيجه به اندازه زيادي کاهش مي دهد. بدين منظور تفاضل گيري توأم بيشتر از ساير روش ها سري موردنظر را ايستا نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خادمی، م.، و معینی، ح.، و بنکداری، ح.، و ابتهاج، ع. (1396). تاثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(3), 59-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304072Vancouver : کپی

خادمی مهسا، معینی حمید، بنکداری حسین، ابتهاج عیسی. تاثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2022January29];24(3):59-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304072IEEE : کپی

خادمی، م.، معینی، ح.، بنکداری، ح.، ابتهاج، ع.، 1396. تاثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(3), pp.59-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304072. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 345 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی