نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش گردشگري در تحولات اقتصادي و اجتماعي روستاهاي هدف استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: با توجه به ناکامي برنامه هاي توسعه روستايي و روند روزافزون تخليه جمعيت روستايي، گردشگري روستايي به عنوان رويکردي مکمل در کنار ساير فعاليت هاي اقتصادي مطرح شده است. گردشگري آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي به همراه دارد. هدف مقاله، بررسي نقش گردشگري در تغييرات اقتصادي و اجتماعي روستاهاي نمونه است. روش: روش تحقيق، توصيفي و تحليلي با استفاده از مطالعات ميداني و کتابخانه اي است.حجم نمونه تحقيق، 384 سرپرست خانوار روستاهاي هدف گردشگري استان گلستان است. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارهاي آماري و آزمون هاي کي دو، فيشر، کروسکال واليس و آزمون تي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها/ نتايج: يافته ها بيانگر نقش متوسط به بالاي گردشگري در ايجاد اشتغال با ميانگين (2.77)، افزايش درآمد (2.89) و بهبود وضعيت جاده (3.5) و توسعه سرمايه گذاري (3.5) در روستاهاي هدف است. رونق گردشگري منجر به تغيير ترکيب شغلي از کشاورزي به خدمات و صنعت شده است، به طوري که در قبل از انتخاب روستا به عنوان هدف شاغلين بخش هاي کشاورزي، خدمات و صنعت به ترتيب 51، 10.9 و 15.6 درصد بوده است که در بعد از انتخاب به 26.36 و 22.4 درصد رسيده است. وجود تفاوت ها در دو مقطع زماني به وسيله آزمون تي زوجي نيز به اثبات رسيده است. همچنين گردشگري باعث افزايش تعامل با ميانگين (3.56)، آگاهي (3.51) و مشارکت (3.4) شده است. افزايش ميزان حضور زنان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي (3.51) از اثرات فرهنگي گردشگري بوده است.بر اساس رويکرد تفکيکي، شاغلين بخش هاي خدمات و صنعت، نقش گردشگري را در ايجاد تحولات اقتصادي و اجتماعي مثبت تر از ساير گروه هاي شغلي ارزيابي کرده اند که بر اساس آزمون تحليل واريانس f در سطح بالايي از درجه اطمينان به اثبات رسيده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مودودی ارخودی، م.، و بوزرجمهری، خ.، و شایان، ح.، و ضیایی، م. (1394). نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان. جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 13(2 (پیاپی 25)), 1-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304044Vancouver : کپی

مودودی ارخودی مهدی، بوزرجمهری خدیجه، شایان حمید، ضیایی محمود. نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان. جغرافیا و توسعه ناحیه ای. 1394 [cited 2022May23];13(2 (پیاپی 25)):1-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304044IEEE : کپی

مودودی ارخودی، م.، بوزرجمهری، خ.، شایان، ح.، ضیایی، م.، 1394. نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان. جغرافیا و توسعه ناحیه ای, [online] 13(2 (پیاپی 25)), pp.1-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304044. 

 
بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی