برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  - , شماره  34 ; از صفحه 40 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

عامل هاي موثر بر نگرش آموزگاران ابتدايي شهر زنجان در گنجاندن آموزش هاي کشاورزي و محيط زيست در برنامه هاي درسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

گنجاندن موضوع هاي مرتبط با کشاورزي و محيط زيست در متن درس هاي دوره ابتدايي، ضمن ايجاد زمينه تجربه يادگيري واقعي زندگي براي دانش آموزان باعث شکل گيري نگرش مثبت در آنان راجع به کشاورزي و محيط زيست مي شود. تصميم و آمادگي آموزگاران براي تدريس موضوع هاي کاربردي کشاورزي و محيط زيست، تحت تاثير نگرش آنان و سياست هاي وزارت آموزش و پرورش مي باشد. هدف اين تحقيق علي-ارتباطي سنجش عامل هاي موثر بر نگرش آموزگاران در زمينه ي گنجاندن موضوع هاي کشاورزي و محيط زيست در برنامه هاي درسي مي باشد. جامعه ي آماري تحقيق را همه ي آموزگاران ابتدايي شهر زنجان در سال 1394 تشکيل مي دادند (4359 نفر) که برمبناي جدول نمونه گيري کرجسي و مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي متناسب، 343 نفر گزينش و بررسي شدند. نگرش از طريق شاخص ترکيبي 18 گويه اي سنجش شد و با انجام بررسي مقدماتي با 30 آموزگار و محاسبه ضريب پايايي ترکيبي برابر با CR=0.87 پايايي آن تاييد شد. روايي محتوايي و سازه اي ابزار تحقيق توسط اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش کشاورزي و محيط زيست حاصل شد. نتايج نشان دادند که بيشتر آموزگاران (78.4 درصد) داراي نگرش مساعدي در زمينه ي گنجاندن موضوع هاي کشاورزي و محيط زيست در برنامه هاي آموزشي هستند. آزمون من ويت ني نشان داد که آموزگاران با تجربه پيشين کار کشاورزي نگرش مساعد تري در مقايسه با آموزگاران بدون تجربه کار کشاورزي داشتند، نيز آموزگاران مرد در مقايسه با آموزگاران زن نگرش مساعدتري در اين زمينه داشتند. تحليل همبستگي نيز نشان داد که پيشينه ي تدريس در روستا رابطه ي مثبت و معني داري و در مقابل سن، پيشينه ي تدريس کل و سطح تحصيلات با نگرش موردبحث رابطه ي معني داري نداشتند. تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد، سه متغير جنس، تجربه کار کشاورزي پيشين و پيشينه ي تدريس در روستا 30.8 درصد از احتمال نوع نگرش آموزگاران به گنجاندن موضوع هاي کشاورزي و محيط زيست را تشخيص مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی