برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  - , شماره  34 ; از صفحه 104 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روانشناختي و جامعه شناختي مرتبط با روحيه کارآفرينانه در دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اين پژوهش که با هدف شناسايي برخي ويژگي هاي روان شناختي و جامعه شناختي مرتبط با روحيه کارآفرينانه در دانشجويان انجام گرفته، از لحاظ هدف کاربردي و از نظر چگونگي گردآوري داده ها توصيفي- پيمايشي بوده است. جامعه آماري پژوهش را دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان به شمار 262تن تشکيل داده اند. نمونه آماري پژوهش با استفاده از جدول مورگان و کرجسي به شمار 170تن برآورد شد. ابزار گرد آوري داده ها دو آزمون استاندارد تاييد شده توسط مرکز کارآفريني دانشگاه شهيد چمران اهواز (آزمون جامع کارآفريني و آزمون کنترل دروني) و پرسشنامه اي محقق ساخت بود. براساس يافته هاي توصيفي سطح روحيه-کارآفرينانه در جامعه مورد پژوهش درحد پايين بود و در بيشتر دانشجويان، ويژگي هاي خلاقيت، عزم و اراده، کنترل-دروني و توفيق طلبي درحد بالا و ويژگي هاي خطرپذيري و استقلال طلبي درحد پاييني قرار داشتند. براساس يافته هاي استنباطي پژوهش بااطمينان 95درصد با استفاده از آزمون من وايت ني روحيه کارآفريني بر پايه مقطع تحصيلي تفاوت آماري معني داري داشت. همچنين با اطمينان 95درصد با استفاده از آزمون کروسکال واليس خلاقيت دانشجويان در دانشکده ها و رشته هاي تحصيلي تفاوت آماري معني داري وجود داشت و دانشجويان دانشکده مهندسي-زراعي و عمران روستايي و گروه آموزشي مکانيزاسيون در مقايسه با ديگر دانشکده ها و رشته ها داراي خلاقيت بيشتري بوده اند. در زمينه ميزان تاثير آموزش عالي در رشد ويژگيهاي روان شناختي کارآفريني دانشجويان، نتايج بيانگر آن است که از ديدگاه دانشجويان، آموزش عالي مي تواند در رشد ويژگيهاي توفيق طلبي و استقلال طلبي بيشترين تاثير را داشته باشد. ويژگي سرمشق گرفتن از افراد کارآفرين بيشترين اهميت را در بين ويژگي هاي جامعه شناختي دانشجويان داشت. در اين رابطه ديدارونشست دانشجويان با افراد کارآفرين و بازديد از موسسه هاي کارافرين در حد بالايي براي دانشجويان اهميت داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 200
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی