برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير خودکارآمدي کارآفرينانه بر قصد کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي دانشگاه زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

با توجه به اهميت کارآفريني در ارايه فرصت هاي شغلي جديد و کمک به ايجاد شغل هاي پايدار از يک سوي و در نظر گرفتن اهميت قصد کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي به عنوان مهم ترين عامل پيش بيني کننده رفتارهاي کارآفرينانه آنان از سوي ديگر، بررسي عامل هاي تاثيرگذار بر قصد کارآفرينانه امري ضروري به نظر مي رسد. بر اين پايه، هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير خودکارآمدي کارآفرينانه بر قصد کارآفرينانه دانشجويان رشته هاي کشاورزي بود. جامعه آماري تحقيق 469 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان در سال تحصيلي 1393-1394 بود که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001 285 تن از آنان با روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب گزينش شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي استاندارد دي نابل و همکاران (1999) و مک گي و همکاران (2009) براي اندازه گيري قصد کارآفرينانه و لينان و چن (2009) و لورز (2011) براي سنجش خودکارآمدي کارآفرينانه استفاده شد. روايي محتوايي پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و روايي سازه و پايايي ترکيبي ابزار تحقيق نيز با برآورد مدل اندازه گيري و پس از اعمال اصلاح هاي لازم به دست آمد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از مدل سازي معادله هاي ساختاري تجزيه و تحليل گرديد. نتايج تحقيق گوياي آن بود که قصد کارآفرينانه و خودکارآمدي کارآفرينانه بيشتر دانشجويان مورد بررسي در حد پايين و متوسط بود و خودکارآمدي کارآفرينانه تاثير مثبت و معني داري بر متغير وابسته قصد کارآفرينانه داشته و 40 درصد از واريانس آن را تبيين کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صفا، ل.، و منگلی، ن. (1394). تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, -(33), 3-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303939Vancouver : کپی

صفا لیلا، منگلی نسرین. تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 1394 [cited 2021April11];-(33):3-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303939IEEE : کپی

صفا، ل.، منگلی، ن.، 1394. تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, [online] -(33), pp.3-15. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303939>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی