نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  12 , شماره  28 ; از صفحه 7 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر کيفيت زندگي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کاشان
 
چکیده: 
گسترش تحقيقات در زمينه کيفيت زندگي از يک سو و لزوم برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه اي همه جانبه از سوي ديگر، پژوهشگران و برنامه ريزان علوم اجتماعي را بر آن داشته است تا مطالعات خود را در اين زمينه متمرکز کنند و نيز براي ارتقاي آن بکوشند. آنان اعتقاد دارند که بهبود کيفيت زندگي، مترادف با رشد و خلاقيت فردي و اجتماعي است و اين سبب ايجاد احساس رضايت و شادابي در افراد مي شود. از اين رو هدف اساسي اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر کيفيت زندگي دانش آموزان در حکم يکي از اقشار مهم جامعه است.اين پژوهش از نوع پيمايش اجتماعي است و داده هاي آن با استفاده از تکنيک پرسشنامه جمع آوري گرديده است. اعتبار و روايي مقياس هاي سنجش متغيرهاي پژوهش از طريق آزمون آلفاي کرونباخ بررسي و مورد تاييد قرار گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان کاشان است. با بهره گيري از فرمول نمونه گيري کوکران 384نفر به عنوان نمونه تحقيق تعيين و با استفاده از روش سهميه اي تصادفي انتخاب و بررسي شده اند. يافته هاي تحقيق و نتايج ضريب همبستگي پيرسون، وجود همبستگي مثبت و معناداري ميان متغيرهاي ميزان سرمايه اجتماعي و دينداري با ميزان کيفيت زندگي دانش آموزان را به ترتيب برابر با r=0.294 و r=0.334 در سطح معناداري 99 درصد مورد تاييد قرار داده است. همچنين، نتايج تحليل رگرسيوني، ميزان تاثير هر يک از متغيرهاي آگاهي اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي بر ميزان کيفيت زندگي را به ترتيب به ميزان 0.09؛ 0.29 و 0.25 درصد نشان داده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازی، م.، و گنجی، م.، و پروری آرانی، ز. (1394). عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی دانش آموزان. خانواده و پژوهش, 12(28), 7-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303765Vancouver : کپی

نیازی محسن، گنجی محمد، پروری آرانی زینب. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی دانش آموزان. خانواده و پژوهش. 1394 [cited 2022August15];12(28):7-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303765IEEE : کپی

نیازی، م.، گنجی، م.، پروری آرانی، ز.، 1394. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی دانش آموزان. خانواده و پژوهش, [online] 12(28), pp.7-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303765. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 367 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی