برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي آموزش يادگيري مشارکتي از نوع جيگ ساو بر خودتنظيمي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

ازجمله روش هاي فعالي که امروزه توجه صاحب نظران تعليم و تربيت را متوجه خودکرده است، يادگيري مشارکتي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي يادگيري مشارکتي از نوع جيگ ساو بر خودتنظيمي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان ابتدايي طراحي و اجرا شد.اين مطالعه شبه آزمايشي در بين دانش آموزان پسر دبستان هاي شهر همدان در سال تحصيلي 92-1391 انجام شد. 64 دانش آموز (32 نفر گروه آزمايش و 32 نفر گروه کنترل) از دو کلاس يک مدرسه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در گروه آزمايش از روش يادگيري مشارکتي جيگ ساو و در گروه کنترل از روش سنتي سخنراني استفاده شد. پيش آزمون قبل از اعمال متغيرهاي مداخله و پس آزمون پس از اعمال آزمايشي انجام شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه خودتنظيمي بوفارد و پرسشنامه انگيزش تحصيلي هارتر استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل گزارش ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي تحليل کوواريانس به کمک نرم افزار spss20 انجام شد. يافته هاي پژوهش نشان داد بين دو گروه از لحاظ وجود متغير خودتنظيمي و متغير انگيزش تحصيلي تفاوت معني دار وجود داشت. به عبارتي نتايج پژوهش حاضر نشان داد يادگيري مشارکتي جيگ ساو، خودتنظيمي و انگيزش تحصيلي را در دانش آموزان به طور معني داري افزايش مي دهد و در رشد مولفه هاي اين دو متغير در دانش آموزان تاثير مثبت دارد. به طور کلي يافته هاي مطالعه نشان دادروش يادگيري مشارکتي جيگ ساو نسبت به روش هاي سنتي تدريس در رشد مهارت خودتنظيمي و افزايش انگيزش تحصيلي دانش آموزان موثرتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خالق خواه، ع.، و رضایی شریف، ع.، و زاهدبابلان، ع.، و هاشمی، س. (1394). بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز), 7(2 (پیاپی 1-69)), 154-182. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303690Vancouver : کپی

خالق خواه علی، رضایی شریف علی، زاهدبابلان عادل، هاشمی سیده زهرا. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز). 1394 [cited 2021April11];7(2 (پیاپی 1-69)):154-182. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303690IEEE : کپی

خالق خواه، ع.، رضایی شریف، ع.، زاهدبابلان، ع.، هاشمی، س.، 1394. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز), [online] 7(2 (پیاپی 1-69)), pp.154-182. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303690>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی