نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدل علي تاثير انگيزش تحصيلي بر فرسودگي تحصيلي با نقش واسطه اي اهمال کاري دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 
تحصيلي به صورت خستگي مزمن ناشي از کار بيش از اندازه در فعاليت هاي درسي، نگرش بدبينانه و بي تفاوتي نسبت به کارهاي مدرسه و احساس شايستگي پايين و فقدان احساس موفقيت در تکاليف تحصيلي بروز داده مي شود که اين افراد علائمي مانند بي اشتياقي نسبت به مطالب درسي، ناتوانايي در ادامه حضور مستمر در کلاس هاي درس، مشارکت نکردن در فعاليت هاي کلاسي، احساس بي معنايي در فعاليت هاي درسي و احساس ناتواني در فراگيري مطالب درسي را تجربه مي کنند. هدف اصلي اين پژوهش، طراحي و برازش مدلي ساختاري از روابط بين متغيرهاي انگيزش تحصيلي و اهمال کاري با فرسودگي تحصيلي بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي با آزمون مدل معادلات ساختاري مي باشد. بدين منظور نمونه اي به حجم 380 دانشجو (261 دختر و 119 پسر) به صورت خوشه اي تصادفي از بين دانشجويان دانشگاه يزد انتخاب شدند و به وسيله پرسشنامه هاي فرسودگي تحصيلي، اهمال کاري و انگيزش تحصيلي ارزيابي شدند. داده ها با روش تحليل معادله هاي ساختاري» و نرم افزارهاي آماري SPSS20 و AMOS20 تحليل شدند. نتايج نشان داد که مدل پيشنهادي، مدل نظري قوي براي پيش بيني فرسودگي تحصيلي دانشجويان مي باشد. انگيزش دروني به صورت منفي و انگيزش بيروني، بي انگيزشي و اهمال کاري به صورت مثبت در تبيين و پيش بيني فرسودگي تحصيلي نقش داشتند. همچنين، اهمال کاري تحصيلي تا حدودي نقش واسطه را بين رابطه انگيزش دروني و بي انگيزشي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان دارا بود. درعين حال، نقش واسطه اي اهمال کاري تحصيلي در رابطه بين بي انگيزشي با فرسودگي تحصيلي تاييد نگرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزگربفرویی، ک.، و دربیدی، م.، و همتی، ح. (1394). مدل علی تاثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ای اهمال کاری دانشجویان. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز), 7(2 (پیاپی 1-69)), 127-153. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303689Vancouver : کپی

برزگربفرویی کاظم، دربیدی مرجان، همتی حمیده. مدل علی تاثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ای اهمال کاری دانشجویان. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز). 1394 [cited 2022May24];7(2 (پیاپی 1-69)):127-153. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303689IEEE : کپی

برزگربفرویی، ک.، دربیدی، م.، همتی، ح.، 1394. مدل علی تاثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ای اهمال کاری دانشجویان. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز), [online] 7(2 (پیاپی 1-69)), pp.127-153. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303689. 

 
بازدید یکساله 390 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی