برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه اول 1396 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 150 تا صفحه 163 .
 
عنوان مقاله: 

پاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد باقلا و نخود به کشت مخلوط غلات- لگوم در شرايط رقابت با علف هاي هرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی داراب، بخش اگرواکولوژی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

کشت مخلوط غلات- لگوم يکي از بهترين راه ها براي افزايش عملکرد در واحد سطح مي باشد. به منظور، بررسي تاثير کشت مخلوط بر عملکرد و اجزاي عملکرد باقلا و نخود در ترکيب با برخي غلات، اين آزمايش در دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب، دانشگاه شيراز در سال زراعي 94-1393 انجام شد. در اين آزمايش 16 تيمار شامل 10 تيمار تک کشتي (گندم، جو، تريتيکاله، نخود و باقلا با و بدون حضور علف هرز) و شش تيمار کشت مخلوط (گندم+ نخود، گندم+ باقلا، جو+ نخود، جو+ باقلا، تريتيکاله+ نخود و تريتيکاله+ باقلا با علف هرز) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي (RCBD) در سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش که شامل تيمارهاي کشت مخلوط و تک کشتي با و بدون علف هرز بودند، تاثير معني داري بر وزن هزار دانه، تعداد غلاف در واحد سطح، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت لگوم ها و نسبت برابري زمين داشتند. نتايج نشان داد که تيمارهاي تک کشتي بدون حضور علف هرز بالاترين عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت را تحت تاثير تيمارهاي آزمايش داشتند. با وجود اين، تيمارهاي کشت مخلوط از لحاظ عملکرد دانه و شاخص برداشت، مشابه يا برتر از تک کشتي هاي با علف هرز بودند. عملکرد دانه و شاخص برداشت در کشت مخلوط گندم + باقلا در مقايسه با تک کشتي با علف هرز باقلا، به ترتيب 102 و 93 درصد بيشتر بود. نسبت برابري زمين در تمام تيمارهاي کشت مخلوط، در مقايسه با تک کشتي هاي با علف هرز بيشتر از يک بود. از آنجا که غلات نسبت به لگوم ها داراي قدرت رقابت بيشتري هستند، به نظر مي رسد که براي افزايش کارآيي بايد تراکم بيشتري از لگوم ها را در ترکيب با غلات به کار برد. همچنين براي کاهش تداخل علف هاي هرز و افزايش عملکرد در نخود و باقلا، کشت مخلوط آن ها با غلات توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی