برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  - , شماره  35 ; از صفحه 30 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ي ويژگي هاي روانشناختي کارآفرينانه با روحيه کارآفريني دانشجويان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، رامین خوزستان
 
چکیده: 

لازمه ي توسعه کارآفريني در بخش کشاورزي بهبود روحيه ي کارآفريني در بين دانشجويان است، هدف اين پژوهش تبيين رابطه ي ويژگي هاي روانشناختي کارآفرينانه با روحيه ي کارآفريني دانشجويان کشاورزي مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري 182 تن دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 93-1392 بود که بر پايه ي روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم طبقه، 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي محقق ساخت با طيف عددي صفر تا ده، و آزمون استاندارد شده ي سنجش روحيه کارآفريني مرکز کارآفريني دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزارهاي 20spss و LISREL 8.5 انجام شد. از آزمون هاي آماري همبستگي و تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. نتايج تحقيق نشان دادند که ميانگين همه ي ويژگي هاي روانشناختي به جز استقلال طلبي بالاتر از ميانگين آزمون استاندارد بوده است. بين روحيه کارآفريني دانشجويان تنها با سه ويژگي کانون کنترل دروني، تحمل ابهام و مسووليت پذيري رابطه آماري معني داري وجود داشت. روحيه ي کارآفريني دانشجويان نيز بالاتر از حد ميانگين آزمون استاندارد مي باشد. تحليل عاملي تاييدي نيز نشان داد که به ترتيب بيشترين بار عاملي مربوط به ويژگي هاي توفيق طلبي، مسوليت پذيري، کانون کنترل دروني و اراده و پشتکار مي باشد. اين ويژگي ها مهم ترين ويژگي ها براي تشکيل روحيه کارآفريني دانشجويان هستند . به ميانگين بالاتر از ميانگين آزمون استاندارد روحيه کارآفريني نمايانگر آمادگي بالقوه دانشجويان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان در جهت کارآفرين شدن از جنبه روانشناختي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی