برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  14 , شماره  35 ; از صفحه 49 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش رياضي به کمک رايانه بر نگرش رياضي دانش آموزان دختر پايه نهم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش رياضي به کمک رايانه بر بهبود نگرش رياضي دانش آموزان دختر پايه نهم است. روش اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري پژوهش شامل همهدانش آموزان دختر پايه نهم شهر هشتگرد در سال تحصيلي 95-1394 است که شمار آنها 4141 نفر بوده است. نمونه پژوهش متشکل از 50 دانش آموز پايه نهم تحصيلي است که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند و 25 نفر آنان در گروه آزمايش و 25 نفر در گروه گواه قرار گرفته اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرش رياضي آيکن (1979) تجديد نظر شده از سوييوشاو (2006) بودهاست. در پژوهش زکي (1393)، ضريب آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه 0.81 به دست آمده و در پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ آن 0.85 به دست آمده است. نخست از گروه آزمايش و گواه پيش آزمون نگرش سنج رياضي به عمل آمده، پس از آن متغير آزمايشي (آموزش رياضي به کمک رايانه) طي 16 جلسه براي گروه آزمايشي اجرا شده و سپس براي دو گروه پس آزمون اجرا شده است. نتايج تحليل کواريانس نشان داد که آموزش رياضي به کمک رايانه سبب بهبود نگرش دانش آموزان پايه نهم به درس رياضي شده است. بنابراين نتايج پژوهش حاکي از آن است که ميان آموزش رياضي به کمک رايانه و نگرش دانش آموزان رابطه معنادار وجوددارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 290
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی