برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  38 , شماره  4 (پياپي 96) ; از صفحه 20 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نحوه مراقبت از راه هوايي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بر اساس ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از مشکلات اداره راه هوايي بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه، نحوه دهانشويه و ساکشن تراشه است زيرا که ترشحات راه هوايي مي تواند مخاطرات زيادي از نظر آلودگي ايجاد نمايد. هدف از مراقبت از راه هوايي بيمار جلوگيري از ابتلا به عفونت ها راه هوايي فوقاني و انتقال آن به راه هوايي تحتاني است. از موارد مهمي که در ارائه مراقبت از راه هوايي بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نقش دارد دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد مراقبت هاي دهاني و راه هوايي است. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آگاهي و عملکرد کارکنان از نحوه مراقبت از راه هوايي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان انجام گرفته است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي بوده و جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان تشکيل داده بودند. در اين مطالعه آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران، در ارتباط با مراقبت از راه هوايي مورد بررسي قرار گرفته است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود ساخته همراه با چک ليست عملکرد فردي بوده و پاسخ ها توسط مقياس ليکرت سنجيده شد. روش نمونه گيري به صورت سرشماري بوده و کليه 58 نفر پرستار شاغل در بخش مراقبت ويژه حين انجام کار مورد بررسي قرار گرفتند.داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16مورد بررسي قرار گرفت.يافته ها: داده هاي پژوهش نشان داد که 13.8% کارکنان پرستاري مرد و 86.2% زن بودند و بين 22 تا 45 سال سن داشته اند. 98% از جامعه مورد پژوهش نگرشي مثبت نسبت به مراقبت از راه هوايي داشته اند. 98.28% از جامعه مورد پژوهش داراي ميزان آگاهي قابل قبول بودند و 69% افراد جامعه پژوهش در روش ساکشن کردن ترشحات دهان و حلق نياز به بهبود در روش کار داشته و 31% از آنها روش عملکردشان در اين خصوص غير قابل قبول بوده است. رابطه بين ميزان آگاهي جامعه مورد پژوهش و عملکرد آنها در نحوه ساکشن تراکئوستومي، دهان، حلق و بيني و دهان شويه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون p-value به ترتيب 0.09، 0.62، 0.09 بدست آمد و در نتيجه ميزان آگاهي کارکنان با توجه به مقادير p-value با هيچکدام از عملکردها رابطه معناداري نداشته است.بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه هيچکدام از متغيرها با يکديگر ارتباط معني داري نداشته اند و سطح آگاهي جامعه مورد پژوهش در حد قابل قبول و خوب بوده مي توان نتيجه گرفت که نسبت تعداد بيماران بستري به تعداد پرستاران بيشتر از حد استاندارد بوده که خود سبب افزايش حجم کاري و موثر بر نحوه عملکردشان شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدی فخر، ا.، و مهدیون، س.، و نصیری راد، س. (1395). بررسی نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بر اساس میزان آگاهی, نگرش و عملکرد پرستاران. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, 38(4 (پیاپی 96)), 20-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303196Vancouver : کپی

اسدی فخر امیر، مهدیون سیدعلی، نصیری راد سمیه. بررسی نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بر اساس میزان آگاهی, نگرش و عملکرد پرستاران. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران. 1395 [cited 2021December05];38(4 (پیاپی 96)):20-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303196IEEE : کپی

اسدی فخر، ا.، مهدیون، س.، نصیری راد، س.، 1395. بررسی نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بر اساس میزان آگاهی, نگرش و عملکرد پرستاران. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, [online] 38(4 (پیاپی 96)), pp.20-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303196. 

 
بازدید یکساله 259 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی