برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 378 تا صفحه 386 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد 43 لاين و اكوتيپ كنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرايط آبياري با آب شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

شوري آب و خاك در مناطق خشك و نيمه خشك رشد و عملكرد گياهان زراعي از جمله كنجد را محدود مي كند. بنابراين به منظور ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد 43 اكوتيپ و لاين كنجد تحت شرايط آبياري با آب شور ( 2/5 دسي زيمنس بر متر) آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه تحقيقات شوري قطب علمي گياهان زراعي ويژه، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1389 اجرا شد. نتايج نشان داد كه تنها 25 اكوتيپ و لاين كنجد قادر به سبز شدن و تداوم رشد تا پايان مرحله رشد زايشي در شرايط اين آزمايش بودند و بقيه در مراحل مختلف رشد از بين رفتند. تفاوت اكوتيپ ها از نظر عملكرد زيست توده، عملكرد دانه و اجزاي عملكرد (تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول و وزن هزار دانه) معني دار بود. بيشترين عملكرد زيست توده در اكوتيپ MSC3 به مقدار 73.2 گرم در متر مربع مشاهده شد و در 24 درصد اكوتيپ ها مقدار اين صفت بيشتر از 30 گرم در متر مربع بود و بيشترين عملكرد دانه نيز در اكوتيپ MSC3 به ميزان 24.7 گرم در متر مربع مشاهده شد. از نظر تعداد كپسول در بوته نيز تنوع قابل ملاحظه اي بين اكوتيپ هاي كنجد مشاهده شد، به طوري كه گستره آن بين 2 تا 57 عدد متفاوت بود. نتايج ضرايب همبستگي نيز نشان داد كه عملكرد دانه همبستگي مثبت و معني داري با تعداد كپسول در بوته (r=0.46*) و عملكرد زيستي  (r=0.94*)دارد. به نظر مي رسد، جهت انتخاب اكوتيپ هاي متحمل به شوري، به گزيني بر اساس عملكرد دانه در شرايط مزرعه شاخص معتبري باشد. با وجود اين، مطالعه بيشتر بر روي فرآيندهاي رشدي و فيزيولوژيكي گياه كنجد جهت تعيين ميزان تحمل به شوري ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی