برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نیمه دوم 1384 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 161 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بعضي عوامل محيطي بر عملكرد توليد مثل در گاوهاي هلشتاين استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش 8760 رکورد مربوط به يک مجتمع دامپروري در استان گيلان که داراي دو گله گاو شيري بود مورد بررسي قرار گرفت. عواملي که اثرات آنها بر عملکرد توليد مثل مورد ارزيابي قرار گرفتند فصل زايش،سال زايش، جنس گوساله، دوره شيردهي، گله، مقدار توليد شير و سن گاو در زمان زايش بود. ميانگين فاصله زايش تا اولين تلقيح، فاصله زايش تا تلقيح منجر به آبستني، تعداد تلقيح به ازاي آبستني و فاصله دو زايش متوالي به ترتيب 34/0±64/86 روز، 63/0±57/124 روز، 02/0±17/2 بار و 71/0±409 روز بدست آمد. فصل زايش تاثير معني داري بر تمام شاخص هاي توليد مثل داشت (P<0/01). بهترين عملکرد در زايش هاي پاييزه و ضعيف ترين در زايش هاي بهاره مشاهده شد. سال زايش نيز عملکرد توليد مثل را تحت تاثير قرار داد (P<0/01). دوره شيردهي بر تمام  شاخص هاي توليد مثل اثر معني داري داشت (P<0/05). گله اثر معني داري بر فاصله زايش تا تلقيح منجر به آبستني و تعداد تلقيح به ازاي آبستني داشت (P<0/05). سن در زمان زايش بر فاصله دو زايش متوالي، فاصله زايش تا تلقيح منجر به آبستني و فاصله زايش تا اولين تلقيح تاثير معني دار نشان داد (P<0/01)، اما اثر آن بر تعداد تلقيح به ازاي آبستني معني دار نبود (P>0/05). مقدار توليد شير بر حسب 150 روز محاسبه شد. توليد شير طي اين مدت تاثير معني داري بر فاصله زايش تا اولين تلقيح و تعداد تلقيح به ازاي آبستني داشت (P<0/01). جنس گوساله تاثير معني داري بر عملکرد توليد مثل نداشت (P>0/05). از اين پژوهش مي توان چنين نتيجه گرفت که، گاوهاي شيري هلشتاين استان گيلان در دوره شير دهي سوم تا پنجم و زايش هاي پاييزه داراي مناسبترين وضعيت توليد مثل هستند. همچنين توليد شير طي 150 روز اول دوره شيردهي تاثير زيادي بر تعداد تلقيح به ازاي آبستني و فاصله زايش تا اولين تلقيح دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفاری زاده، ا.، و محمدی، م.، و شادپرور، ع. (1384). بررسی بعضی عوامل محیطی بر عملکرد تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان گیلان . علوم و صنایع کشاورزی, 19(2), 161-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30306Vancouver : کپی

غفاری زاده اصفر، محمدی مهرداد، شادپرور عبدالاحد. بررسی بعضی عوامل محیطی بر عملکرد تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان گیلان . علوم و صنایع کشاورزی. 1384 [cited 2021October16];19(2):161-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30306IEEE : کپی

غفاری زاده، ا.، محمدی، م.، شادپرور، ع.، 1384. بررسی بعضی عوامل محیطی بر عملکرد تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان گیلان . علوم و صنایع کشاورزی, [online] 19(2), pp.161-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30306. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی