برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نیمه دوم 1384 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 93 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات تاريخ كاشت و مقادير متفاوت بذر مصرفي بر صفات كمي و كيفي اسفرزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اهميت بذر اسفرزه به علت توليد موسيلاژ موجود در لايه هاي سطحي پوست دانه مي باشد، که در صنايع دارويي اهميت فراوان دارد. به منظور بررسي اثر تاريخ هاي مختلف کاشت و مقادير مختلف بذر مصرفي بر عملکرد و اجزاي عملکرد و خصوصيات رشدي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Fordk) آزمايشي در سال زراعي 81-80 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. اين آزمايش با استفاده از طرح کرت هاي خرد شده با سه تکرار به اجرا درآمد، که درآن تاريخ کاشت در پنج سطح به عنوان تيمار اصلي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي و مقدار بذر در واحد سطح به عنوان تيمار فرعي در چهار سطح قرار گرفت. در اين مطالعه دو تاريخ کاشت پاييزه (15 آبان و 15 آذر) با سه تاريخ کاشت بهاره (15 اسفند، 15 فرودين و 15 ارديبهشت) به عنوان تيمارهاي تاريخ کاشت انتخاب شدند و بذور در تاريخ مذکور در کرت هاي مورد نظر کشت شدند. مقادير مختلف بذر شامل 4، 8، 12 و 20 کيلوگرم درهکتار بود، که در رديف هاي 50 سانتيمتري کشت شدند. نتايج اين بررسي نشان داد که در دو تاريخ کاشت پاييزه اسفرزه به دليل سرماي زمستان خسارت شديدي ديد. در سه تاريخ کاشت بهاره با تاخير در کاشت از 15 اسفند به 15 ارديبهشت طول مراحل رشد کاهش يافت. اما درجه روزهاي تجمعي در تاريخ هاي مختلف تا اندازه زيادي مشابه بود. بين تراکم هاي مختلف از نظر طول مراحل مختلف رشد اختلافي مشاهده نشد. تاريخ کاشت اثر معني داري بر خصوصيات مورفولوژيکي گياه شامل؛ ارتقاع گياه، طول سنبله، تعداد برگ و تعداد پنجه در گياه داشت. به طوريکه با تاخير در کاشت اين خصوصيات از يک روند کاهشي برخوردار بودند. با اين حال مقادير مختلف بذر بر خصوصيات مورفولوژيکي تاثيري نداشت و تنها اثر تيمار مقادير بذر بر طول سنبله معني دار بود. تيمارهاي تاريخ کاشت و مقدار بذر اثر معني داري بر اجزاي عملکرد گياه شامل تعداد سنبله در گياه، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در تک بوته داشت. در اين بررسي تاريخ کاشت و مقدار بذر برشاخص سطح برگ تاثير معني داري داشتند. همچنين اثر تاريخ کاشت و نيز تراکم گياهي، بر عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکي معني دار بود. اما شاخص برداشت تحت تاثير تاريخ کاشت و مقدار بذر قرار نگرفت. بالاترين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک در سومين تاريخ کاشت حاصل شد. مقدار بذر 12 کيلوگرم در هکتار به طور معني داري عملکرد دانه را نسبت به ساير مقادير بذر افزايش داد. همچنين در اين مطالعه تاريخ هاي کاشت بر خصوصيات کيفي مورد بررسي شامل؛ شاخص تورم، درصد پوسته و موسيلاژ بذور اثر معني داري نداشت. اما بيشترين کميت و کيفيت بذر اسفرزه در سومين تاريخ کاشت به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اصغری پور، م.، و رضوانی مقدم، پ. (1384). اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه . علوم و صنایع کشاورزی, 19(2), 93-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30299Vancouver : کپی

اصغری پور محمدرضا، رضوانی مقدم پرویز. اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه . علوم و صنایع کشاورزی. 1384 [cited 2021October16];19(2):93-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30299IEEE : کپی

اصغری پور، م.، رضوانی مقدم، پ.، 1384. اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه . علوم و صنایع کشاورزی, [online] 19(2), pp.93-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30299. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی