نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط تيپ شناسي شخصيتي مادران با نگرش فرزندان به بزهکاري: ارزيابي نقش پيش بين تيپ شخصيتي D

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش تيپ شخصيتي مادران به ويژه تيپ شخصيتي D در پيش بيني نگرش مثبت و منفي فرزندان به بزهکاري انجام شد.روش: براي انجام اين پژوهش توصيفي- همبستگي از بين مادران ساکن در شهر همدان نمونه اي به حجم 100 نفر همراه با 100 نفر از فرزندان نوجوان آن ها با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده و مادران پرسشنامه تيپ شخصيتي A و B فريدمن و روزنمن، مقياس تيپ شخصيتي C راهه و سولومون و مقياس تيپ شخصيتي D دنولت را تکميل نموده و فرزندان پسر آن ها نيز به پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاري پاسخ دادند. براي تجزيه وتحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.نتايج: نتايج نشان داد که تيپ شخصيتي D مادران با نگرش مثبت نوجوانان پسر آن ها به بزهکاري رابطه مثبت و با نگرش منفي به بزهکاري رابطه منفي دارد و بين تيپ هاي شخصيتي A و B و نيز تيپ C با نگرش مثبت و منفي به بزهکاري رابطه معني داري مشاهده نشد.نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که تيپ شخصيتي D، 47 درصد (b=0.47) از واريانس نگرش مثبت به بزهکاري و 23 درصد (b=0.23) از واريانس نگرش منفي به بزهکاري را تبيين مي کند.بحث و نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد که فرزندان مادران داراي تيپ شخصيتي D بيشتر از ساير تيپ هاي شخصيتي در معرض بزهکاري قرار دارند. لذا آگاه سازي والدين و تنظيم و اعمال مداخلات مرتبط براي تعديل تيپ شخصيتي D مادران مي تواند در پيشگيري و کنترل بزهکاري نوجوانان مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قره گوزلو، ن.، و عطادخت، ا.، و بشرپور، س.، و نریمانی، م. (1394). ارتباط تیپ شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش بین تیپ شخصیتی D. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار), 13(2 (پیاپی 25)), 43-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302955Vancouver : کپی

قره گوزلو نادیا، عطادخت اکبر، بشرپور سجاد، نریمانی محمد. ارتباط تیپ شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش بین تیپ شخصیتی D. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 1394 [cited 2022May19];13(2 (پیاپی 25)):43-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302955IEEE : کپی

قره گوزلو، ن.، عطادخت، ا.، بشرپور، س.، نریمانی، م.، 1394. ارتباط تیپ شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش بین تیپ شخصیتی D. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار), [online] 13(2 (پیاپی 25)), pp.43-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302955. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 369 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی