برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر حفاظتي کوئرستين و نانوکريستال آن بر رفتارهاي شبه اضطرابي در مدل حيواني بيماري آلزايمز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

مقدمه: آلزايمر يکي از بيماري هاي تحليل عصبي است که با از دست دادن پيشرونده حافظه، کاهش توانايي شناختي و اختلالات رفتاري از جمله رفتارهاي شبه اضطرابي مشخص مي شود. کوئرستين ترکيب پلي فنلي با اثرات آنتي اکسيداني و حفاظت نوروني است.
هدف: هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات ضد اضطرابي کوئرستين و نانوکريستال آن در مدل بيماري آلزايمر مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 49 سر موش صحرايي به صورت تصادفي به هفت گروه کنترل (موش هاي سالم)، شاهد (آب مقطر را به صورت خوراکي و سالين را به صورت درون بطني دريافت کردند)، بيمار (10 mg/rat) استرپتوزوتوسين درون بطني و آب مقطر به صورت خوراکي دريافت کردند) و گروه هاي بيمار درمان شده ( کوئرستين و نانو بلورهاي کوئرستين را با غلظت هاي 10 و 25 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن روزانه به مدت چهار هفته به صورت خوراکي بعد از تزريق استرپتوزوتوسين دريافت کردند) تقسيم شدند. براي ارزيابي رفتارهاي شبه اضطرابي از تست ماز صليبي مرتفع استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که تزريق درون بطني استرپتوزوتوسين به طور معني داري درصد زمان سپري شده و درصد تعداد دفعات ورود به بازوي باز در تست ماز صليبي بالاتر از کاهش داد و درمان با کوئرستين و نانوکريستال آن اين شاخص هاي رفتاري را در هفته سوم و چهارم افزايش معني داري داد. همچنين درمان با نانوکريستال کوئرستين درصد زمان سپري شده و درصد تعداد دفعات ورود به بازوي باز را بيشتر از کوئرستين افزايش داد.
نتيجه گيري: اين مطالعه اثر حفاظتي کوئرستين و نانو کريستال ها آن را در پيشگيري از رفتارهاي شبه اضطرابي ناشي از مدل آلزايمر در موش نشان داد. و درمان با نانوکريستال هاي کورستين موثرتر از کورستين است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی