نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رابطه طايفه گرايي اجتماعات محلي با توسعه سياسي در شرايط انتخاباتي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: طايفه گرايي اساسا مبتني بر رجحان يک گروه نژادي، طايفه اي و فرهنگ اجتماعي مشخص بر گروه هاي ديگر است که در آن انجام تصميم گيري هاي سياسي مبتني بر گرايش هاي طايفه اي بوده و در تضاد با توسعه سياسي است؛ زيرا توسعه سياسي، فرآيند دموکراتيزاسيون مبتني بر نهادينگي ساختارهاي سياسي برخوردار از جامعه مدني و چرخه مسآلمت آميز قدرت از طريق وفاق بين نخبگان و تفکيک و افتراق بين ساخت ها را دربر مي گيرد، اما دستيابي به چنين سطحي از توسعه سياسي در تصميم گيري ها نيازمند گذار از تعصبات قومي و طايفه اي است. پديده طايفه گرايي اجتماعي - سياسي عمدتا در اجتماعات محلي با ساختارهاي طايفه اي عمدتا مشاهده مي شود که تدوام آن مي تواند اثرات منفي متعددي مانند بي انگيزگي ساير گروه هاي اجتماعي و انحصارطلبي قدرت سياسي شود. نمود عيني طايفه گرايي در تصميم گيري هاي سياسي عمدتا در شرايط انتخاباتي تشديد مي شود. در اين ميان شهرستان ممسني به عنوان يکي از شهرستان هاي استان فارس از جمله مناطق جغرافيايي پيراموني کشور است که هنوز عناصر سنتي خود را حفظ کرده است. اين شهرستان در طي ساليان متمادي زندگي عشيره اي و سنتي داشته است، به طوري که هويت جغرافيايي و طايفه اي يکي از نيرومندترين عوامل اثرگذار بر پايگاه رأي آوري نمايندگان اين حوزه انتخابيه را شکل مي دهد. بنياد پژوهش کنوني بر اين پرسش نهاده شده است که چه رابطه اي بين طايفه گرايي و توسعه سياسي در اجتماعات محلي وجود دارد؟روش: داده هاي مقاله پيش رو که ماهيتي توصيفي تحليلي دارد، به روش کتابخانه اي و تحليل آماري داده هاي ميداني (پرسش نامه و مصاحبه) گردآوري شده است. در روش ميداني با استفاده از نرم افزار SPSS به تبيين رابطه دو متغير طايفه گرايي به مثابه متغير مستقل و توسعه سياسي به عنوان متغير وابسته پرداخته شد.يافته ها / نتايج: تحقيق نشان داد که بين دو متغير طايفه گرايي و توسعه سياسي ارتباط معناداري وجود داشته است. در شهرستان ممسني به دليل حاکميت بافت سنتي و غلبه عناصر متاثر از اين بافت بر عناصر مدرن و تلفيق آن با برخي موانع چالش برانگيز، فرآيند توسعه سياسي با موانعي مواجه بوده است.نتيجه گيري: نگرش هاي محلي طايفه اي يکي از عوامل کليدي بوده که در توسعه نيافتگي سياسي شهرستان نورآباد ممسني نقش داشته و به علت عبور ناقص شهرستان از مراحل توسعه سياسي نظير انتخابات، منجر به تثبيت نظام فکري طايفه گرايي شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجاسی قیداری، ح.، و پورطاهری، م.، و صادقی، و.، و حسینی، س. (1395). تحلیل رابطه طایفه گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 14(1 (پیاپی 26)), 19-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302885Vancouver : کپی

سجاسی قیداری حمداله، پورطاهری مهدی، صادقی وحید، حسینی سیدمحمدحسین. تحلیل رابطه طایفه گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی). جغرافیا و توسعه ناحیه ای. 1395 [cited 2022August18];14(1 (پیاپی 26)):19-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302885IEEE : کپی

سجاسی قیداری، ح.، پورطاهری، م.، صادقی، و.، حسینی، س.، 1395. تحلیل رابطه طایفه گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, [online] 14(1 (پیاپی 26)), pp.19-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302885. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 330 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی