4 SID.ir | ارتباط هوش معنوي و هوش هيجاني با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1393
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارتباط هوش معنوي و هوش هيجاني با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هوش معنوي يکي از پايه هاي مهم براي عملکرد موثر هوش هيجاني مي باشد، پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهر ايلام انجام شد.
روش بررسي: با استفاده از روش پژوهشي توصيفي - همبستگي، پرسشنامه ي استاندارد 24 سوالي هوش معنوي و پرسشنامه ي استاندارد 90 سوالي هوش هيجاني به روش نمونه گيري تصادفي ساده در اختيار 118 نفر از دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي قرار داده شد. در ابتداي پرسشنامه اطلاعاتي در زمينه دموگرافيکي از دانشجويان پرسيده شد و داده ها با نرم افزار
Spss و با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه (ANOVA) و همبستگي پيرسون انجام شد.
يافته ها: نمونه ها شامل 56 درصد زن و 46 درصد مرد بوده و ميانگين نمره ي هوش معنوي دانشجويان
68.5 بوده و ميانگين نمره ي هوش هيجاني دانشجويان 305 بوده و نتايج نشان داد که بين هوش معنوي و هوش هيجاني با جنسيت ارتباط آماري معني داري وجود دارد ولي با رشته تحصيلي وجود ندارد.
نتيجه گيري: هوش معنوي و هوش هيجاني در زنان بيشتر از مردان بوده است و ارتباط آماري معني داري بين هوش معنوي و هوش هيجاني وجود دارد به طوري که تقويت هوش معنوي باعث بهبود هوش هيجاني مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی