برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  11 , شماره  36 ; از صفحه 213 تا صفحه 231 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و خلاقيت بر خود پنداره تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، علوم تحقیقات گیلان
 
چکیده: 
پژوهش حاضرباهدف بررسي اثربخشي آموزش فراشناخت و خلاقيت بر خود پنداره انجام شده است.طرح پژوهش، شبه آزمايشي و در دو گروه آزمايش ويک گروه گواه با پيش آزمون-پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانش آموزان دختر پايه هفتم منطقه 2 شهرتهران در سال تحصيلي 94-1393بود و به کمک نمونه آماري شامل 54 نفر که از اين تعداد به تصادف، 18 نفر درگروه آزمايش فراشناخت، 18 نفر درگروه آزمايش خلاقيت و 18 نفردرگروه کنترل جايگزين شدندو پيش آزمون سنجش خودپنداري تحصيلي دلاور براي گروه ها اجرا و سپس 10 جلسه 70 دقيقه اي گروه آزمايش اول با روش بسته آموزشي برگرفته از روش TREE (مدل سکستون و همکاران) و گروه آزمايش دوم با روش بسته هاي آموزش خلاقيت محقق ساخته برگرفته از اصول تورنس و ويليامز و گروه کنترل با روش متداول آموزش ديدند.جهت بررسي افزايش خود پنداره تحصيلي پس آزمون استفاده شد و داده هابا استفاده ازآزمون هاي آماري موردنيازازجمله تحليل کوواريانس موردتجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد دانش آموزاني که از آموزش هاي فراشناختي و خلاقيت برخوردار بودندنسبت به دانش آموزاني که به روش متداول آموزش ديدند به صورت معناداري خود پنداره تحصيلي شان افزايش يافته است، و راهکار هاي مناسب جهت ارتقاء خودپنداري تحصيلي پيشنهاد گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جاه طلب ضیابری، م.، و احدی، ح.، و مشکبیدحقیقی، م. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), 11(36), 213-231. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302528Vancouver : کپی

جاه طلب ضیابری مهشید، احدی حسن، مشکبیدحقیقی محسن. اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی). 1394 [cited 2022January20];11(36):213-231. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302528IEEE : کپی

جاه طلب ضیابری، م.، احدی، ح.، مشکبیدحقیقی، م.، 1394. اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), [online] 11(36), pp.213-231. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302528. 

 
بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی