برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  22 , شماره  6 ; از صفحه 61 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عدم قطعيت پارامتري مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردي: دشت بيرجند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مدل سازي آب هاي زيرزميني اغلب با عدم قطعيت هاي بوجود آمده به دليل آگاهي ناقص از سيستم زيرسطحي يا عدم قطعيت هاي نشات گرفته از تغييرپذيري هاي طبيعي در فرآيندهاي سيستم مدل و شرايط ميداني، همراه است. بررسي عدم قطعيت در مدل سازي آب هاي زيرزميني توسط محققين در سه منبع اصلي آن، يعني عدم قطعيت پارامتري، عدم قطعيت مدل مفهومي و عدم قطعيت داده هاي مشاهده اي صورت پذيرفته است. تا کنون پژوهش هاي کمي در زمينه بررسي عدم قطعيت در مدل جريان آب هاي زيرزميني در کشور انجام گرفته و مطالعات در اين زمينه مختص به روش هاي آماري بوده است. با توجه به اهميت منابع آبي در کشور و ضرورت بررسي عدم قطعيت به منظور دستيابي به نتايج قابل اعتماد در مدل سازي، در اين تحقيق عدم قطعيت پارامترها در مدل جريان آب هاي زيرزميني با استفاده از يک روش شبيه سازي مبتني بر مونت کارلو، در منطقه اي خشک بررسي گرديد.
مواد و روش ها: ابتدا مدل مفهومي سيستم آب هاي زيرزميني دشت بيرجند واقع در خراسان جنوبي، با استفاده از اطلاعات و داده-هايي مانند توپوگرافي، داده هاي چاه هاي مشاهده اي و بهره برداري، تغذيه، ضرايب هيدروديناميکي آبخوان، ارتفاع سنگ کف تهيه گرديد. سپس مدل
MODFLOW کدنويسي شده در Matlab براي شبيه سازي جريان آب هاي زيرزميني دشت، اجرا گرديد. پس از واسنجي اوليه مدل در حالت ماندگار، به منظور بررسي عدم قطعيت پارامترهاي مدل در حالت غير ماندگار، دو سناريو تعريف گرديد. تحليل عدم قطعيت در سناريو اول، با در نظرگرفتن هدايت هيدروليکي به عنوان يکي از مهمترين منابع اصلي عدم قطعيت صورت پذيرفت. بدين منظور با توجه به نتايج واسنجي اوليه اين پارامتر، سطح آبخوان به 17 ناحيه همگن مطالعاتي تقسيم گرديد و عدم قطعيت پارامتر هدايت هيدروليکي در مدل MODFLOW توسط روش GLUE ارزيابي شد. در سناريو دوم با در نظرگرفتن جبهه هاي ورودي به آبخوان، تاثير پارامتر تغذيه به عنوان پارامتر دوم بر عدم قطعيت پارامتر هدايت هيدروليکي و عدم قطعيت کل مدل، توسط روش GLUE برآورد گرديد.
يافته ها: نمودارهاي پسين پارامترهاي هدايت هيدروليکي در 17 منطقه همگن مطالعاتي آبخوان و تغذيه در 9 جبهه ورودي به آبخوان دشت و همچنين محدوده اطمينان 95 درصد عمق سطح ايستابي شبيه سازي شده به عنوان خروجي هاي اصلي اين تحقيق بدست آمد. معيارهاي ارزيابي براي کمي سازي ميزان کارايي عدم قطعيت محاسبه گرديد و با انجام تحليل حساسيت جامع مدل، مناطق حساس آبخوان به تغيير پارامترهاي هدايت هيدروليکي و تغذيه تعيين گرديد.
نتيجه گيري: قرارگرفتن حدود 86 درصد مشاهدات در محدوده هاي اطمينان 95 درصد، موکد کارايي موثر روش
GLUE و همچنين تابع درست نمايي استفاده شده، ميانگين مجذور مربعات خطاي وزن دهي شده، در برآورد عدم قطعيت پارامتري در مدل شبيه سازي سطح آب زيرزميني مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

همراز، ب.، و اکبرپور، ا.، و پوررضابیلندی، م. (1394). تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 22(6), 61-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302405Vancouver : کپی

همراز بهاره سادات، اکبرپور ابوالفضل، پوررضابیلندی محسن. تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1394 [cited 2021October24];22(6):61-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302405IEEE : کپی

همراز، ب.، اکبرپور، ا.، پوررضابیلندی، م.، 1394. تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 22(6), pp.61-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302405. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 500 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی